Tuesday , July 23 2024

Razvan Murgeanu, insotit de 20 de familii, isi va petrece Revelionul la Sucevita

N secretarul de stat în Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului a ales drept loca]ie, pentru el [i prietenii s\i, luxosul complex “Sofia”, apar]in=nd cunoscutului om de afaceri Constantin Semenov, patronul firmei de construc]ii CONSIR Siret n
R\zvan Murgeanu, secretar de stat în Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, `mpreun\ cu `nc\ 20 de familii, `[i va petrece S\rb\torile de iarn\ la Sucevi]a. Murgeanu, `mpreun\ cu prietenii s\i, [i-a ales drept loca]ie de petrecere a Revelionului luxosul hotel Sofia din localitate.  Murgeanu, omul prin care trec principalele contracte de investi]ii `n infrastructur\ din Rom=nia, cunoscut [i ca m=na dreapt\ a ministrului Elena Udrea [i vechi membru [i combatant PD, a ales s\ sus]in\ turismul din Bucovina, la trecerea `n 2011, `ntr-un complex hotelier de mare lux.  Hotelul Sofia din Sucevi]a face parte dintr-un complex de patru stele, considerat a fi cel mai luxos din jude]ul Suceava. Hotelul dispune de 80 de locuri de cazare, dispuse `n 12 camere duble, 14 apartamente [i un apartament preziden]ial. At=t camerele duble, c=t [i apartamentele dispun de teras\ proprie. Apartamentele sunt dispuse pe dou\ nivele, astfel: la parter se afla un living, care poate fi utilizat si ca dormitor, o baie si terasa, iar la etaj, urc=nd scara interioar\ –  dormitorul principal [i o baie. De asemenea, complexul dispune de sal\ de conferin]e, sal\ fitness, piscin\ [i  saun\.
“Sofia” apar]ine unui cunoscut constructor sucevean – Constantin Semenov, patronul firmei CONSIR Siret. Firma lui Semeneov realizeaz\, pe l=ng\ alte lucr\ri [i barajul de la Rogoje[ti pe r=ul Siret, una dintre cele mai ample lucr\ri hidrotehnice din Rom=nia. De asemenea, CONSIR a fost [i este implicat\ `n numeroase lucr\ri hidrotehnice, `ndiguiri, amenaj\ri cursuri de ap\, aduc]iuni, precum [i construirea de drumuri [i alte lucr\ri civile.
~n perioada `n care a fost construit hotelul de la Sucevi]a [i imediat dup\ inaugurare, dat\ fiind rela]ia foarte apropiat\ dintre Semenov [i Octav Cozm=nc\ s-a speculat c\, de fapt, adev\ratul proprietar al complexului ar fi fostul demnitar PSD. Zvonurile respective au fost lansate pe pia]\ chiar de liderii PD `n campaniile din 2004 [i 2008, dar au r\mas la stadiul de simple specula]ii. (O.S.)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …