Thursday , July 25 2024

Politistul din Ungureni implicat în traficul de persoane, pus în libertate de magistratii suceveni

Agentul de la Postul de Politie din comuna boto[\nean\ Ungureni, Lucian Marian Leahu, care a fost arestat preventiv s\pt\m=na trecut\  în dosarul traficului de persoane, a fost pus în libertate. El a fost eliberat vineri seara, dup\ ce magistra]ii Curtii de Apel Suceava au respins, ca nefondat, recursul declarat de DIICOT- Serviciul Teritorial Suceava împotriva încheierii Tribunalului Suceava care a aprobat, miercuri, cererea de liberare provizorie.Leahu are acum interdic]ia de a p\r\si jude]ul Boto[ani [i de a-[i schimba locuin]a. De asemenea, el nu are voie s\ se apropie de victimele sale sau de membrii familiilor acestora sau s\ poarte arma.Lucian Leahu [i alte 11 persoane sunt acuza]i c\ fac parte dintr-o re]ea de persoane care au racolat [i traficat peste 130 de victime în mai multe ]\ri ale Europei. Ac]iunea de prindere a acestora a fost una uria[\ fiind desf\[urat\ în trei jude]e ale ]\rii concomitent. Mai mult, pentru documentarea activit\]ii infrac]ionale a acestui grup, în 2008 ofi]eri suceveni au mers în Italia, în acela[i scop fiind [i o vizita în Olanda în acest an. Au fost solicitate nu mai pu]in de 21 de comisii rogatorii interna]ionale autorit\]ilor de aplicare a legii din Italia, Spania, Germania [i Olanda, care, în baza datelor furnizate, au desf\[urat activit\]i operative complexe fa]\ de suspec]i. Cercet\rile au fost efectuate cu suportul Direc]iei de Supravegheri Operative [i Investiga]ii, Direc]ia Opera]iuni Speciale, SRI Suceava, BCCO Cluj [i sprijin informativ DIGIPI. Dintre 17 persoane aduse la audieri, 12 au fost re]inute de procurori, pentru [ase dintre ele, printre care [i poli]istul boto[\nean, fiind eliberat mandat de arestare preventiv\. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …