Tuesday , September 27 2022

Politist din Humor, retinut pentru ca a furat din camera de corpuri delicte peste 80.000 de pachete de tigari

N agentul [ef adjunct Dumitru Drelciuc, care avea `n gestiune camera de corpuri delicte, a `nscris `n eviden]e cum c\ ]ig\rile pe care le-a sustras ar fi fost predate c\tre o societate comercial\ abilitat\ în preluarea de ]igarete confiscate n poli]istul a fost dat `n vileag `n urma unor verific\ri efectuate de c\tre Biroul Control Intern din IPJ Suceava

Un poli]ist din Gura – Humorului, agentul [ef adjunct Dumitru Drelciuc, a fost re]inut ieri, dup\ ce s-a dovedit c\ acesta a sustras din camera de corpuri delicte a unit\]ii de Poli]ie din Humor o cantitate impresionant\ de ]ig\ri provenite din confisc\rile f\cute de la contrabandi[ti.
La data de 06.01.2011, comanda Inspectoratului de Poli]ie a Jude]ului Suceava a dispus efectuarea de verific\ri de c\tre Biroul Control Intern, pentru a se stabili modul în care sunt respectate normele de func]ionare la camera de corpuri delicte apar]inând Poli]iei Gura – Humorului.
Cadrele corpului de control au constatat o lips\ de  81.161 pachete ]igarete, sc\zute în mod fictiv de c\tre gestionarul camerei de corpuri delicte, agentul de poli]ie Dumitru Drelciuc, `n v=rst\ de 38 de ani. În eviden]ele camerei de corpuri delicte, acestea figurau ca fiind predate c\tre o societate comercial\ abilitat\ în preluarea de ]igarete confiscate de la diferi]i contravenien]i. Conform declara]iei purt\torului de cuv=nt al IPJ Suceava, Gabriel Pan]iru, `ntreaga cantitate de ]ig\ri a fost depus\ în camera de corpuri delicte atât ca urmare a aplic\rii unor sanc]iuni contraven]ionale, cât [i urmare a diferitelor acte procedurale efectuate de poli]i[ti apar]inând I.P.J. Suceava.
În urma probelor administrate în cauz\, I.P.J. Suceava a sesizat Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava, care a dispus începerea urm\ririi penale sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunilor de delapidare, fals intelectual [i uz de fals.
Agentul de poli]ie a fost re]inut ieri pentru 24 de ore, urmând ca ast\zi s\ fie prezentat instan]ei de judecat\ cu propunere de arestare preventiv\ pentru 29 de zile. (N.R.)

Vezi si

O femeie din Ipotești, grav rănită într-un accident în Bulgaria, are nevoie de proteze pentru a putea merge și a-și crește fetița în vârstă de patru ani

Intreaga familie a trecut printr-un crunt accident de circulație, în Bulgaria, în timp ce voiau …

No comments

  1. oare unde se valorifica acele produse confiscate?nu am auzit pe nimeni spunind ca a cumparat asa ceva la un pret redus.nu cumva se vind in circuit inchis?adica o infractiune este continuata prin alta.