Thursday , December 8 2022

Peste 50 de medici de familie suceveni au cerut ieri certificate pentru a putea lucra in strainatate

N ac]iunea de ieri de la DSP s-a dorit a fi un protest al medicilor de familie care nu sunt de acord cu prevederile din noul contract-cadru propus de Casa de Asigur\ri de S\n\tate n „Nu mai avem cu ce tr\i [i cu ce ne `ntre]ine cabinetele medicale”, spune secretarul general al Asocia]iei Jude]ene a Medicilor de Familie, dr. Irina Badrajan

Peste 50 de medici de familie au depus, miercuri, la Direc]ia de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava cereri pentru eliberarea certificatelor de conformitate care s\ ateste formarea `n profesia de medic pentru a putea lucra `n str\in\tate `ntruc=t sunt nemul]umi]i de prevederile noului contract cadru pe care ar trebui s\-l semneze. Secretarul general al Asocia]iei Jude]ene a Medicilor de Familie (AJMF), dr. Irina Badrajan, a declarat, miercuri, c\ ac]iunea de depunere a acestor cereri este un „act de protest fa]\ de umilirea medicilor de familie”, dar [i de solidaritate cu demersurile f\cute de ceilal]i medici de familie din ]ar\.
„Noi nu am avut aceast\ inten]ie, noi am dorit s\ ne exercit\m meseria aici, `n Rom=nia, dar se pare c\ nimeni nu are nevoie de noi [i ne-o demonstreaz\ zi de zi [i ceas de ceas”, a spus dr. Irina Badrajan. Ea a spus c\ din jude]ul Suceava aproximativ 25 de medici de familie au depus dosare, `n ultima perioad\, pentru a lucra `n str\in\tate [i sunt pe cale de a emigra al]i 20 de medici de familie.
Cei aproximativ 50 de medici de familie au venit, ieri, `n semn de protest, la orele pr=nzului, la DSP Suceava, vr=nd s\ `[i exprime `n acest fel nemul]umirea fa]\ de prevederile noului contract – cadru propus Casa de Asigur\ri de S\n\tate (CAS). Medicii s-au dus `n holul de la parterul DSP [i au `nceput s\ scrie cereri prin care solicit\ certificatele de conformitate care le dau dreptul s\ profeseze `n str\in\tate. Pentru c\ unii nu aveau loc la mas\ pe care s\ completeze cererea – tip, o parte dintre medicii veni]i la DSP completau rubricile din h=rtie pun=ndu-le pe pere]i. Asta `n vreme ce angaja]i de la DSP coborau pe trepele institu]iei ca s\ vad\ ce se `nt=mpl\ dup\ care `[i spuneau unii altora c\ dup\ ce medicii de familie termin\ de completat, vor `ncepe s\ completeze astfel de cereri [i al]ii, chiar [i dintre angaja]ii DSP.
„Nu mai avem cu ce tr\i [i cu ce ne `ntre]ine cabinetele medicale. Toat\ lumea crede c\ to]i banii pe care-i lu\m sunt ai no[tri, dar noi trebuie s\ ne ]inem cabinetele `n primul r=nd”, a spus secretarul general al AJMF Suceava. Dr. Irina Badrajan a subliniat c\ medicii de familie sunt nemul]umi]i c\ `n noul contract cadru procentul de plat\ este de 50 la sut\ per capita, per serviciu [i doresc s\ se revin\ la m\car la un procent de 70 la sut\.
„Am cam pierdut orice speran]\, pentru c\ vorbim [i nu ne auzim cu cine vorbim. Noi am vorbit de mult\ vreme, vorbim [i acum. Mai nou, noi ne-am organizat mult mai bine [i, pe calea Justi]iei, noi am atacat `n instan]\ punctele din contractul cadru care `ncalc\ grav legile `n vigoare”, a spus dr. Irina Badrajan. Secretarul general al AJMF Suceava a precizat c\ din cei 293 de medici de familie din jude]ul Suceava un num\r de 270 [i-au exprimat `n scris op]iunea de a nu semna noul contract cadru cu CAS Suceava, a[a cum este elaborat `n prezent.
La r=ndul s\u, Liliana Sp\taru, medic de familie `n comuna sucevean\ Gr\nice[ti, a declarat c\ protestul de miercuri este unul de solidaritate cu cel al medicilor de familie din ]ar\. „Dorim s\ ne depunem cererile pentru ob]inerea certificatului de conformitate pentru a putea emigra `n ]\ri str\ine”, a spus medicul Liliana Sp\taru. Ea a mai spus c\ s-a s\turat ca de la terminarea facult\]ii [i p=n\ `n prezent s\ participe `n fiecare an la proteste pentru „o brum\ de bani”, ar\t=nd c\ medicina de familie nu trebuie tratat\ ca o specialitate auxiliar\ a sistemului sanitar.
~n jude]ul Suceava s`nt 293 de medici de familie. Cei care au protestat, ieri, au spus c\ oric=nd `[i pot g\si de lucru `n Fran]a [i `n Irlanda, ]\ri `n care ar fi pl\ti]i mult mai bine. De asemenea, sunt luate `n considerare [i alte ]\ri cum ar fi Marea Britanie sau Germania. Medicul Liliana Sp\taru a explicat c\ ea nu [i-a putut pl\ti dec=t un salariu de 800 de lei brut, `n vreme ce `n alte locuri din str\in\tate unde ar putea s\ lucreze are [i posibilitatea s\ c=[tige chiar [i sume de circa dou\ mii de euro. De asemenea, ea a spus c\ este foarte hot\r=t\ s\ plece peste hotare [i de aceea a `nceput de ceva vreme s\ fac\ [i cursuri de limb\ englez\, la fel cum [i alte cadre medicale din Suceava care vor s\ emigreze au `nceput s\ `[i perfc]ioneze cuno[tin]ele `n limba str\in\ a \rii unde vor s\ ajung\ s\ profeseze.
Medicii de familie au mai spus c\, `n baza contractului-cadru pe 2011 – 2012, nu-[i vor putea desf\[ura activitatea deoarece finan]area cabinetelor va sc\dea considerabil. Doctorii sunt deci[i s\ nu semneze documentul. Prin noul contract-cadru sunt obliga]i s\ nu consulte pacien]ii cronici dec=t o singur\ dat\ la trei luni, s\ le cear\ bolnavilor coplat\, s\ nu dea re]ete [i bilete de trimitere dec=t pentru 20 de pacien]i pe zi, s\ informatizeze sistemul din banii proprii [i s\ introduc\ date pe cardurile de asigurat, `n loc s\ consulte [i s\ lipeasc\ coduri de bare pe re]ete. De asemenea, doctorilor li se impune s\ aleag\ cine prime[te medicamente subven]ionate [i cine nu, pentru c\ va exista un buget limitat. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …

No comments

 1. Da, cred ca ar nevoie si de o intinerire si la C.A.S. Suceava si nu neaparat biologica! Una a plecat cred ca e vorba de Iodachel dar a lasat probabil pui.
  Mentalitati invechite. In ce priveste medicii de familie cred ca au dreptate numai daca vor sti ce sa faca mai departe cu ea. Oricum merita incurajati. Poate iau exemplu si reprezentantii medicilor specialisti, ca pana acum n/au facut nimic!
  Cred ca medicii specialisti nu au reprezentare la nivelul judetului!

 2. Mai dodel cred ca esti de la conducere si nu ai tangente cu medicina. Rautatea iese la iveala si nu incerca sa bagi sazanie intre generatii ca au grija altii de asta! Cred k esti un ratat..
  Asa fac cei de la Casa de Asigurari medici care nu profeseaza dau indicatii la altii… Una a plecat, poate pleaca si altii de la Casa!

 3. Chiar ii rugam pe unii medici de familie sa ne lase si poate vin unii mai tineri care oricum stiu sa scrie o trimitere si sa transcrie o reteta de la un specialist.Macar poate cei noi vor veni la program si nu vor lipsi cum fac unii care au tot felul de functii sindicale si lipsesc si cand vin sunt nste cozi interminabile.(D.D.B.)
  CHIAR PE O DOAMNA DOCTOR DE FAMILIE O ROG FRUMOS SA NE PARASEASCA SA VEDEM CE FACE IN ACELE TARI STRAINE NICI O ZI NU STA.ACOLO SE MUNCESTE NU SE STA 0,30 ORE PANA SCRII O TRIMITERE LA CALCULATOR.