Wednesday , April 17 2024

Parcari noi printre blocurile din Suceava

Prim\ria Suceava va amenaja circa 300 de noi locuri de parcare `n mai multe zone ale municipiului. Primarul Ion Lungu a declarat c\ unele din acestea vor intra `n lucru `nc\ din aceast\ toamn\ [i a explicat c\ a luat decizia `nfiin]\rii unor parc\ri pe unele spa]ii dintre blocuri dup\ ce a v\zut c\ `n zonele respective circula]ia este obturat\ din cauza autoturismelor sta]ionate. „Am avut `nt=lniri cu reprezentan]ii asocia]iilor de proprietari [i cu cet\]eni din zonele respective, `n urma acestora convenindu-se asupra perimetrelor pretabile”, a declarat primarul Ion Lungu. Potrivit afirma]iilor sale, `n Bulevardul George Enescu – zona „Belvedere” vor ap\rea 50 de noi locuri de parcare, pe Aleea Jupiter – 30; pe strada Laz\r Vicol – 20; pe strada {tefan cel Mare – 80; pe strada Baladei, `n zona blocului 12 – 20 de locuri de parcare, iar pe strada Iacob Zadic, `n apropiere de spitalul privat “Bethesda” – 80 de locuri de parcare. (D.P.)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …