Sunday , July 21 2024

Municipiul Campulung Moldovenesc, racordat la sistemul national de transport al gazelor naturale

N de asemenea, centrala termic\ de cogenerare de `nalt\ eficien]\ de la C=mpulung, construit\ prin proiectul „Suceava – utilit\]i [i mediu la standarde europene”, va fi pus\ `n func]iune p=n\ `n 27 noiembrie n
Municipiul C=mpulung Moldovenesc este, de miercuri, racordat la sistemul na]ional de transport al gazelor naturale. Anun]ul a fost f\cut de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, care a precizat c\ Transgaz a f\cut, mar]i, recep]ia conductei magistrale `ntre Frasin [i C=mpulung Moldovenesc. Gheorghe Flutur a spus, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ Transgaz a finalizat lucr\rile viz=nd punerea `n func]iune a conductei de transport gaze naturale Frasin – C=mpulung Moldovenesc [i a sta]iei de reglare – m\surare din C=mpulung Moldovenesc. Totodat\, Gheorghe Flutur a spus c\ lucr\rile de aducere a gazului metan la C=mpulung Moldovenesc [i punerea `n func]iune a centralei termice de cogenerare de `nalt\ eficien]\ sunt `n grafic. Centrala termic\ a fost construit\ prin proiectul „Suceava – utilit\]i [i mediu la standarde europene” [i va fi pus\ `n func]iune p=n\ `n 27 noiembrie.
Pe de alt\ parte, Transgaz va continua investi]iile `n obiectivele din proiectul jude]ean de utilit\]i, tronsonul C=mpulung Moldovenesc – Vatra Dornei este cuprins `n programul de modernizare [i dezvoltare a sistemului na]ional de transport pentru anul 2011 [i se afl\ `n faza de reproiectare. CJ Suceava [i Transgaz au semnat, `n februarie, contractul de predare a investi]iilor din domeniul transportului gazului natural executate `n jude] prin proiectul „Suceava – Utilit\]i [i mediu la standarde europene”, urm=nd s\ fie continuate lucr\rile din proiect.
Investi]ia are `n vedere continuarea execu]iei magistralelor de gaz pe rutele C=mpulung Moldovenesc – Vatra Dornei [i P\ltinoasa – R\d\u]i, av=nd `n total 131 de kilometri de conducte, precum [i racordurile necesare, urm=nd s\ fie finalizat\ de Transgaz din fonduri proprii. Prin proiectul respectiv sunt construite centrale termice de cogenerare [i re]ele de termoficare `n municipiile C=mpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, R\d\u]i [i ora[ele Gura Humorului [i Siret, precum [i o re]ea magistral\ de gaze naturale ce cuprinde 61 de localit\]i din jude]. Pentru realizarea investi]iilor `n cadrul acestui proiect, CJ Suceava a ob]inut, `n 2004, un credit cu garan]ii guvernamentale `n valoare de 86,3 milioane de euro, finan]atorul fiind Deutsche Bank A.G. Londra cu care CJ Suceava a semnat un contract de `mprumut ce prevede rambursarea creditului `n 25 de ani. Una din problemele ap\rute a fost aceea c\, de[i CJ Suceava a primit avizul `n vederea finan]\rii din credit a lucr\rilor la magistralele de transport a gazelor naturale, acest lucru era contrar legii pentru c\ `n Rom=nia transportul gazelor este monopol de stat exercitat prin Transgaz. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …