Wednesday , February 8 2023

Lungu vrea ca `n urmatorii ani sa faca parcari supraterane `n fiecare cartier al Sucevei

Primarul este de p\rere c\, prin parteneriat public – privat, sunt realizabile astfel de investi]ii [i [i-ar dori cel mai mult s\ `nceap\ construc]ia unei astfel de parc\ri `n cartierul George Enescu, pe care `l consider\ ca fi cel mai aglomerat [i dezavantajat, `n acela[i timp, din cauza str\zilor `nguste

Prim\ria Suceava inten]ioneaz\ s\ construiasc\ parc\ri supraterane `n fiecare din cartierele municipiului re[pedin]\ de jude], `ns\ nu cu fonduri propriii, ci `n baza unui parteneriat public – privat. Acestea ar urma s\ fie construite `ntre blocuri, Prim\ria urm=nd s\ pun\ la dispozi]ie terenul necesar iar investitorul s\ fac\ alte lucr\ri.
Primarul Ion Lungu care a spus c\ acest demers `l face dup\ ce a primit o ofert\ din partea firmei Lavalin SA Rom=nia privind construirea de parc\ri supraterane cu circa 200 de locuri la pre]ul de aproximativ dou\ milioane de euro. O astfel de parcare are parter [i trei nivele [i se poate construi pe o suprafa]\ de circva 1.400 de metri p\tra]i. Potrivit primarului Ion Lungu, un loc de parcare ar urma s\ coste 9.000 de euro sum\ pe care el o consider\ a fi rezonabil\.
„Vom `ncerca mai multe variante. Eu `ncerc s\ fiu optimist”, a declarat Ion Lungu [i a reamintit c\ spunea cu cinci ani `n urm\ c\ o s\ fac\ parcaje subterane `n centrul Sucevei iar mul]i r=deau de acest lucru spun=nd c\ nu o s\ se `nt=mple niciodat\ a[a ceva.
El a spus c\, ini]ial, voia s\ fac\ parc\ri supraterane `n zona de centru a Sucevei, dar nu a reu[it acest lucru din considerente ce ]in de urbanism. Pe de alt\ parte, cu ani `n urm\, s-au f\cut demersuri pentru construirea unei parc\ri supraterane cu circa 400 de locuri de parcare `n zona dintre complexul comercial „Bucovina” [i sediul sucursalei sucevene a BNR. Proiectul a fost abandonat tot din motive ce ]in de urbanism.
Cu toate acestea, primarul este de p\rere c\ se pot identifica suprafe]e relativ restr=nse de teren, de circa 15 ari, `ntre blocurile din fiecare cartier al Sucevei, pe care s\ se poat\ construi parc\ri supraterane. Ion Lungu a precizat c\ `n perioada urm\toare va face o consultare public\ pe aceast\ tem\ [i a spus c\ e posibil ca `ncep=nd de anul viitor s\ `nceap\ construc]ia unei astfel de parc\ri iar `n urm\torii ani s\ fie `n Suceava mai multe astfel de investi]ii. Primarul a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ [i-ar dori ca s\ demareze o astfel de investi]ie, c=t mai rapid posibil, `n cartierul George Enescu, unul din cele mai aglomerate din ora[. (D.P.)

Vezi si

Ion Lungu: Lucrăm contracronometru pentru a putea finaliza creșa mare din Burdujeni la începutul lunii septembrie

Din cauza diferenței mari de nivel, deocamdată se impune ridicarea unui zid de sprijin de …

No comments

 1. Alta vrajeala promisa ,,prostimii” care nu mai e prostime, cu iz electoral.

 2. d-le primar ai impresia ca noi care locuim in G. Enescu avem prea multa liniste sau lipsa de praf ? Fa parcari normale intre blocuri nu parcari supraterane la 9000 E; ti-a luat mintile banii?

 3. Parcarile intre blocuri, este ideea mea si-mi place ca s-a preluat si insusit de catre primarie. Consider ca sunt o necesitate mai ales in situatia aglomeratiei urbane . Numai ca facindu-le la suprafata, pe verticala, adica cladiri, asa cum se propune, vor dispare spatiile verzi !? Tot subteran trebuie de facut (va fi mai greu)…. ca trebuie de lasat spatiile verzi, banci si flori, deasupara, ca altfel ne sufocam.

 4. dar de ce nu le face gratis????
  pe Alexandrul cel Bun a facu locuri de parcare gratis!!!!!
  noi nu platim impozite???
  auzi la el 9000 de euro!!!!
  cred ca ne crede maimute!!!!
  un taranoi ajuns primar!!!

 5. Poate vine alt primar cu alte prioritati decat acelea de a face WC-uri publice pe post de parcare . In George Enescu ,ca si in alte cartiere , sunt destule spatii ocupate cu asa-zise garaje , mai mult cu rol de boxe .