Wednesday , May 22 2024

La Udesti, centrala termica din gradinita a devenit functionala

N dac\ afaceristul liberal Ilie Ni]\ nu accepta s\ porneasc\ acea central\ f\r\ plata a 1,5 miliarde de lei vechi, Prim\ria din Ude[ti a angajat o alt\ firm\ care a rezolvat problema cu doar 150 de milioane de lei vechi

150 de copii din localitatea Ude[ti au de ieri c\ldur\ `n clase. Primarul comunei, S\vel Botezatu ne-a declarat  c\, dup\ scandalul de la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, c=nd omul de afaceri Ilie Ni]\ a “luat” co[ul de fum de la centrala termic\  pe motiv c\ nu i se vireaz\ cei 1,5 miliarde de lei vechi pentru instalarea centralei, autorit\]ile locale au g\sit o alt\ firm\ care a efectuat aceea[i lucrare [i la o sum\ mult mai mic\. “Cele trei grupe de copii de gr\dini]\ [i dou\ clase gimnaziale au de joi c\ldur\, iar Prim\ria a cheltuit  mult mai pu]in. Nu ne putem permite s\ ne batem joc de banii pe care `i adun\m la fondurile proprii. ~n loc de 1,2 miliarde de  lei am pl\tit aceea[i central\ la pre]ul de 150 de milioane de lei vechi. Este inadmisibil s\ fim de acord cu a[a pre]uri. Sunt firme care lucreaz\ mult mai ieftin [i noi trebuie s\ profit\m de aceast\ situa]ie”, ne-a spus edilul comunei. Imobilul unde `nva]\ cei 150 de micu]i a fost dat `n folosin]\ `n toamna acestui an, fiind construit din temelii. Lucr\rile au `nceput `n anul 2007 `ns\ abia `n acest an au fost finalizate .Costul investi]iei a fost de 5,6 miliarde de lei din care 3 miliarde au fost aloca]i de Guvern iar restul de la bugetul propriu al Consiliului Local. Cl\direa este una modern\ ,format\ din  4 camere, hol, mansard\ [i baie, fiind doat\ cu utilit\]i respectiv ap\ potabil\ [i c\ldur\. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …