Monday , July 22 2024

Institutiile publice vor fi obligate sa colecteze selectiv deseurile

Prim\ria Suceava inten]ioneaz\ s\ oblige institu]iile publice ca s\ colecteze `n mod selectiv de[eurile. Primarul Ion Lungu a declarat c\, la ora actual\, doar 9% din de[euri sunt colectate selectiv `n municipiul Suceava iar ]inta pentru urm\torul an este de 15%, dup\ care ponderea s\ creasc\ anual.
“Aceste procente se stabilesc pe baza documentelor pe care le elibereaz\ firma Rosal, la care pred\m aceste de[euri”, a spus Ion Lungu, ad\ug=nd c\ a avut discu]ii cu conducerea Comisariatului Jude]ean al G\rzii Na]ionale de Mediu, `mpreun\ cu aceast\ structur\ urm=nd a se ac]iona pentru impunerea colect\rii selective la toate institu]iile publice din municipiul capital\ de jude]. Modul `n care Ion Lungu s-a g=ndit s\ accelereze procedura de colectare selectiv\ a de[eurilor este prin institu]iile publice din municipiul Suceava. Asta deoarece, conform celor spuse de edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude], `n aceste unit\]i lucreaz\ oameni care pot fi determina]i relativ mai u[or [i care au sau ar trebui s\ aib\, de regul\, un nivel de educa]ie mai ridicat.
„Legea 132 din 30 iunie 2010 oblig\ institu]iile publice s\ colecteze selectiv de[eurile. Am introdus acest lucru la prim\ria municipiului Suceava pe trei categorii, respectiv h=rtie [i carton, plastic, metal [i sticl\”, a declarat primarul Ion Lungu, ad\ug=nd c\ `n pie]ele agro-alimentare, la sediul din Burdujeni al Prim\riei Suceava, la sediile biroului de Eviden]\ a Popula]iei [i al Direc]iei Administra]ia Domeniului Public sunt amplasate containere special inscrip]ionate. ~n municipiul Suceava sunt, de asemenea, 120 de locuri `n care, pe l=ng\ de[eurile clasice, sunt prev\zute [i dot\ri pentru adunarea materialelor recuperabile [i reciclabile din h=rtie [i plastic, la acestea urm=nd a fi adunate cele pentru sticl\. (D.P.)

Vezi si

LUME, LUME… HAI LA TÂRG! Peste 100 de meșteri populari vor fi prezenți în weekend la Muzeul Satului Bucovinean 

Muzeul Național al Bucovinei organizează și în acest an manifestarea de tradiție LUME, LUME… HAI …