Sunday , December 4 2022

Europarlamentarul Petru Luhan a cerut interzicerea comercializarii substantelor etnobotanice pe intreg teritoriul UE

N mai multi mor]i [i 1.300 de intoxica]ii severe cu etnobotanice `ntr-un singur an, `n Rom=nia, care ocup\ locul patru `n Uniunea European\ la consumul de plante etnobotanice, dup\ Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord, Germania [i Olanda

Europarlamentarul PDL/PPE Petru Luhan a cerut `n Parlamentul European interzicerea func]ion\rii magazinelor de plante etnobotanice. „Am cerut Comisiei Europene s\ ia masuri urgente `n ceea ce prive[te interzicerea imediat\ a comercializ\rii substan]elor etnobotanice pe pia]a UE. De cele mai multe ori consumatorii nu sunt con[tien]i de efectele asupra s\n\ta]ii lor”, a declarat europarlamentarul Petru Luhan.
~n discursul s\u de luni, `n plenul Parlamentului European, Petru Luhan a sus]inut c\ „singura m\sur\ ce se poate lua este aceea de a interzice func]ionarea acestor magazine, dup\ care trebuie s\ ne concentr\m eforturile pentru a elimina comercializarea prin intermediul internetului”.
Petru Luhan le-a vorbit colegilor europarlamentari despre nocivitatea consumului de substan]e psihotrope [i psihoactive, ce se situeaz\ de  regul\ `n zona “gri” a legisla]iei, de[i au efecte mult mai grave dec=t drogurile cunoscute p=n\ acum. „Aceste substan]e sunt `nt=lnite `n mod frecvent `n Europa `n magazinele de “vise” [i sunt cunoscute sub numele de etnobotanice, un termen inventat pentru a da un aspect nevinovat traficului [i consumului de droguri”, a mai spus Petru Luhan. ~n sus]inerea afirma]iilor sale, el a prezentat un bilan] statistic cu date ce provin de la camerele de urgen]\ ale spitalelor din toat\ Romania [i conform c\rora s-au `nregistrat, `n ]ar\, 1.300 de intoxica]ii severe `n 2009 precum [i c=teva cazuri de deces. T\ri precum Polonia, Suedia, Danemarca, Anglia, Germania au interzis un num\r mare de substan]e identificate ca fiind psihotrope [i psihoactive, Petru Luhan d=nd ca exemplu Polonia care a interzis comercializarea a nu mai pu]in de 1200 de astfel de substan]e `ntr-un interval de trei luni. „Substan]ele comercializate de[i nu fac parte din lista substan]elor interzise, sunt foarte greu de supus controlului, pun=nd corpul medical `n imposibilitatea de a oferi ajutor, deoarece combina]iile chimice folosite au reac]ii necunoscute”, a subliniat `n discursul s\u europarlamentarul rom=n.
La nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, cel mai mare consum de plante etnobotanice, de 37%, se `nregistreaz\ `n Anglia, urmat de Germania cu 15%, Olanda – 14% [i Rom=nia – 7%. Este cunoscut faptul c\ efectele substan]elor etnobotanice asupra organismului sunt similare cu cele ale drogurilor, `n unele cazuri fiind chiar mai severe. Aceste produse dau st\ri halucinogene, insomnii, euforie iar `n supradoze pot provoca chiar moartea consumatorului prin tahicardii cardiace, aritmii. (D.P.)

Vezi si

Călăreț rănit de un șofer băut, pe DN 18, la Ciocănești

Sâmbătă seara, la ora 17.32, un bărbat de 36 ani, din comuna Ciocănești, în timp …