Tuesday , April 23 2024

Devierea raului Suceava in zona podului de la Burdujeni s-a incheiat

Lucr\rile de consolidare a podului rutier de peste r=ul Suceava, situat `n zona Bazarului, vor continua `n urm\toarea perioad\, p=n\ `n prezent fiind finalizate doar cele privind devierea cursului apei `n a[a fel `nc=t s\ se poat\ preg\ti terenul pentru interven]ia la consolidarea pilonului afectat de inund]aiile din aceast\ var\. „Lucr\rile de deviere a r=ului s-au finalizat. Se poate vedea cu ochiul liber cum a ap\rut `n amonte o insul\ `n r=ul Suceava. ~n prezent se scoate apa din zona pilonului, `n a[a fel `nc=t s\ preg\tim terenul pentru ca spre finele s\pt\m=nii s\ putem turna beton pentru consolidarea pilonului”, a declarat viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc.
Conform celor afirmate de acesta, turnarea betonului este necesar\ pentru rigidizarea st=lpului de sus]inere de la pod, st=lp care a fost afectat de inunda]iile din vara trecut\. Lucrarea f\cut\ este doar o prim\ etap\ pentru consolidarea podului, o nou\ etap\ urm=nd a fi realizat\, cel mai probabil, la prim\var\. ~n ce prive[te costurile primei etape, viceprimarul Viorel Seredenciuc a spus c\ nu exist\ o proiec]ie final\, ci doar o estimare f\cut\, ini]ial, de speciali[ti privind un necesar de trei milioane de lei, dar a precizat c\ este doar o sum\ „orientativ\”. De asemenea, viceprimarul Viorel Seredenciuc a evitat s\ se pronun]e dac\ dup\ finalizarea lucr\rilor de consolidare din prima etap\, preconizat\ a fi p=n\ la `nceputul lunii decembrie, se va ridica sau nu restric]ia de circula]ie pentru vehiculele cu masa de peste 7,5 tone, preciz=nd c\ decizia `i apar]ine primarului Ion Lungu. (D.P.)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …