Monday , March 4 2024

Contracte de finantare de peste 20 de milioane de lei, semnate de Elena Udrea pentru Campulung Moldovenesc

N ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, Elena Udrea, a semnat vineri, 17 decembrie, cele dou\ contracte de finan]are prin Programul Opera]ional Regional (POR) incluse `n Planul Integrat de Dezvoltare Urban\ (PIDU) al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul PIDU depus de municipiul Câmpulung Moldovenesc, `n cadrul Axei Prioritare 1 – Sub–domeniul major de interven]ie „Centre Urbane”, `l reprezint\ dezvoltarea durabil\ a zonei Stadion, Centru [i Bodea din municipiu, printr-o abordare integrat\. Proiectul Cre[terea siguran]ei publice [i prevenirea criminalit\]ii `n cartierele Stadion, Centru [i Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc, jude]ul Suceava, va urm\ri instalarea unui sistem de monitorizare a unui sistem de transport al informa]iei prin sistemul wireless [i a unui sistem de recep]ionare a imaginilor prin care vor fi supravegheate 30 loca]ii. Sistemul de monitorizare include 26 camere de supraveghere, 26 lentile pentru camere IP, doi stâlpi de amplasare iar sistemul wireless include 33 echipamente acces point, 31 tablouri electrice pentru exterior `n vreme ce sistem de recep]ionare a imaginilor include trei sisteme de calcul pentru dispecerat. Astfel, se vor men]ine [apte locuri de munc\ pe perioada de operare a proiectului. Valoarea total\ a acestuia este de 483.355,42 de lei, din care finan]area nerambursabil\ solicitat\ este de 327.682,38 de lei.
Modernizarea spa]iilor publice urbane din cartierele Stadion, Centru [i Bodea din municipiul Câmpulung Moldovenesc vizeaz\, totodat\, [i lucr\ri de reabilitare [i de modernizare a infrastructurii stradale [i a spa]iilor verzi aferente str\zilor `n cartierele Stadion, Centru [i Bodea, `n vederea regener\rii arealului urban [i sprijinirii dezvolt\rii durabile a municipiului. Valoarea total\ a proiectului este de 24.974.628,73 de lei, din care finan]area nerambursabil\ solicitat\ este de 19.186.696,48 de lei.
Men]ion\m c\ semnarea contractelor a avut loc la o sal\ de conferin]e din hotelul Zimbru iar la eveniment au participat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, primarul municipiului C=mpulung Moldovenesc, Constantin Gabriel {erban, directorul general al Agen]iei de Dezvoltare Regional\ (ADR) Nord-Est, Constantin Apostol. Nu au lipsit de la eveniment [i alte oficiali de pe plan local `ncep=nd cu Valerian Solov\stru – director general al Romsilva, Dan Apopei – [eful Poli]iei municipiului C=mpulung Moldovenesc [i continu=nd cu directori de unit\]i economice sau de `nv\]\m=nt, consilieri jude]eni [i locali. Printre invita]i s-au aflat [i doi oficiali italieni din regiunea Abruzzo, cu care CJ Suceava are un parteneriat de mai mul]i ani [i pe care, de altfel, Gheorghe Flutur a ]inut s\ `l dea ca exemplu pozitiv de colaborare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …

No comments

  1. cind incepe asa ceva in bodea ca e dezastru parca esti la groapa de gunoi nu intr-un cartier
    Oameni sunt negajiti pentruca nu au locuri de munca platite dar daca se dau acesti bani poate se face ceva dar trebueste controlat ca autoritatile locale fac doar asa de ochi nostri nu se face nimic calumea controlatiiiiiii