Tuesday , December 5 2023

Au venit vaccinurile pentru copii

N vaccinurile sunt `n cantitate suficient\ pentru nou-n\scu]i, pre[colari [i elevi p=n\ `n 14 ani
La Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava (DSP) au ajuns vaccinurile trimise de Ministerul S\n\t\]ii, pentru bebelu[i [i copiii p=n\ `n 14 ani. Ele sunt `n cantitate suficient\, a precizat purt\torul de cuv=nt al DSP, biologul Adrian Popescu. E adev\rat c\ a fost un deficit la capitolul vaccinuri de aproximativ o jum\tate de an dar acum s-a rezolvat.
~n calendarul de vaccinare pe acest an, noii-n\scu]i vor fi vaccina]i `n primele 24 de ore `n maternitate cu vaccinul hepatitic B (Hep B) [i cu BCG – vaccinul de tip Calmette Guerrin `ntre dou\ [i [apte zile de la na[tere.
~n primele dou\ luni de via]\, sugarii vor fi imuniza]i simultan cu vaccinul diftero-tetano-pertussius acelular-poliomielitic-Haemophilus ( DTPa-VPI-Hib) [i cu vaccinul hepatitic B. Acela[i vaccin va fi folosit [i la bebelu[ii de patru [i [ase luni, cu men]iunea c\ cei de [ase luni vor face [i vaccinul hepatitic B.
Copiii de un an vor fi imuniza]i tot cu DTPa-VPI-Hib dar [i cu vaccinul rujeolic-rubeolic-oreion (ROR).
Copiii `n v=rst\ de patru ani vor fi vaccina]i cu vaccinul diftero-tetano-pertussis acelular (DTPa).
~ncep=nd cu [colarii de 7 ani, cu cei de 9 ani [i termin=nd cu cei de 14 ani, vaccin\rile se vor face `n timpul campaniei [colare. Elevii din clasa I vor fi vaccina]i cu ROR, cei din clasa a III a cu vaccinul polio inactivat (VPI) iar cei din clasa a VIII a vor trece la imunizarea cu vaccinul diftero-tetanic pentru adul]i (dT).
Vaccinul care a lipsit `n prim\var\ pentru micii [colari din clasa I [i anume vaccinul rujeolic, va fi f\cut acum `n toamn\, `n perioada cuprins\ `ntre 11 [i 22 octombrie. (E.B.)

Vezi si

Două transporturi de cherestea fără acte, depsitate de polițiști, la Spătărești și Drăgușeni

Pe 29 noiembrie, la ora 20.15, în localitatea Spătărești,  polițiștii  au oprit o autoutilitară condusă …