Monday , October 3 2022

Asupra singurului sucevean cecetat in libertate pentru crima continua sa nu se ia nicio masura


Ieri, la Tribunalul din Suceava s-a prezentat Nicu[or C=rdei n acesta este cercetat pentru un viol urmat de moartea victimei n so]ul victimei sale, Drago[ Galan, a cerut suma de 15.000 de lei din partea lui C=rdei cu titlu de cheltuieli de `nmorm=ntare [i c=te 200 de euro lunar pentru fiecare din cei [apte copii ai s\i n `n urma deliber\rilor, magistra]ii suceveni au hot\r=t s\ `l cerceteze pe inculpat `n continuare `n stare de libertate de[i a recunoscut c\ el este autorul oribilei crime
Ieri, la Tribunalul din Suceava s-a prezentat Nicu[or C=rdei, zis Rubin, de 30 ani, din comuna Bilca, singurul sucevean cercetat `n stare de libertate pentru o crim\. Fapta comis\ de acesta a avut loc pe 10 octombrie 2006, c=nd Nicu[or C=rdei mergea spre casa sa, fiind `ntr-o stare avansat\ de ebrietate. Pe drum a v\zut-o pe Maria Galan, `n v=rst\ de 56 ani, care o a[tepta pe fata sa ce trebuia s\ vin\ de la serviciu dintr-un sat vecin. C=rdei s-a apropiat de femeie [i a `ncercat s\ `ntre]in\ raporturi sexuale cu ea. Cum aceasta a opus rezisten]\ Rubin a `nceput s\ o loveasc\ cu s\lb\ticie pe Maria Galan. Apoi a dus-o la marginea unei p\duri unde a violat-o continu=nd `ns\ s\ o loveasc\ cu pumnii. Dup\ ce [i-a satisf\cut poftele, Nicu[or C=rdei a sesizat c\ victima sa a murit, astfel c\ a ascuns cadavrul la apoape 100 de metri de strad\, `n apropierea unui p=r=u. Corpul ne`nsufle]it al femeii a fost g\sit chiar de unul dintre fii s\i. Dup\ o scurt\ perioad\ de la `nfior\toarea crim\, Rubin a plecat `n Italia `ntrorc=ndu-se acas\, `n decembrie 2011. Anchetatorii l-au testat de mai multe ori cu detectorul de minciuni pe Nicu[or C=rdei de fiecare dat\ pic=nd testul. P=n\ la urm\ Rubin a recunoscut c\ el a violat-o [i omor=t-o pe Maria Galan. Totu[i, individul a fost l\sat `n libertate pentru simplul motiv c\ [i-a recunoscut oribila fapt\.
Drago[ Galan, so]ul victimei, s-a prezentat ieri `n fa]a judec\torilor. Acesta a cerut ca Nicu[or C=rdei s\-i aduc\ nevasta `napoi la via]\, s\-i pl\teasc\ 15.000 de lei cheltuieli de `nmorm=ntare [i lunar c=te 200 de euro pentru fiecare dintre cei [apte copii ai s\i. De[i s-a cerut luarea m\surii de a nu p\r\si localitatea de domiciliu, `mpotriva lui Nicu[or C=rdei, se pare c\ magistra]ii suceveni au considerat c\ este de preferat ca `n continuarea `mpotriva lui Rubin s\ nu fie luat\ nici un fel de m\sur\. Acest fapt se poate explica din spusele avocatei acestuia care a precizat `n fa]a judec\torilor c\ clientul s\u, Nicu[or C=rdei, ar dori s\-[i schimbe atitudinea fa]\ de cele declarate p=n\ `n prezent, exist=nd suspiciunea c\ acesta ar nega faptul c\ el este autorul violului, urmat de moartea Mariei Galan. Magistra]ii au dat un nou termen `n acest caz, pe data de 5 decembrie 2012, dat\ p=n\ la care avocata lui C=rdei trebuie s\ preg\teasc\ ap\rarea. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Terenul viitoarei clădiri a Facultății de Medicină a fost transferat în administrarea USV

Consilierii județeni suceveni au aprobat trecerea unei suprafețe de teren de 1.440 de mp. din …

No comments

  1. DAR CRIMINALUL DIN LOC BILCA DE CE ESTE LIBER? CE JUSTITIE EXISTA IN TARA ASTA? SE PLIMBA NESTINGHERIT PRIN CARCIUMI SI CULMEA ESTE CA NIMENI NU IA NICIO MASURA.RUSINE SA VA FIE.JUSTITIA DIN SUCEAVA ESTE NULA.