Saturday , April 13 2024

Londra, furioasa pe intentia UE de a percepe impozite direct de la cetatenii statelor membre

David Cameron, premierul Marii Britanii

Marea Britanie se va opune inten]iei exprimate deja de Uniunea European\, prin vocea comisarului pentru buget, Janusz Lewandowski, de a c\p\ta dreptul de a percepe impozite direct de la cet\]enii statelor membre, scrie în edi]ia de luni a The Daily Telegraph.
UE sper\ c\ planul, care urmeaz\ s\ fie lansat luna viitoare, [i care ar putea include noi taxe pe transportul aerian [i pe tranzac]iile financiare, îi va conferi o mai mare independen]\ [i va finan]a controversatele propuneri de extindere. Impozitele directe ar reduce suma pl\tit\ anual blocului comunitar de c\tre fiecare stat membru UE.
Ministerul de Finan]e de la Londra a anun]at c\ se va opune oric\rei propuneri care ar conduce la pierderea ‘rabatului’ bugetar al ]\rii negociat de fostul premier Margaret Thatcher.
‘Guvernul se opune impozit\rii directe care s\ finan]eze bugetul UE. Regatul Unit consider\ c\ impozitarea este o chestiune pe care state membre UE trebuie s\ o stabileasc\ la nivel na]ional [i se va opune oric\ror planuri în privin]a unor astfel de impozite’, a declarat lordul Sassoon, secretarul pentru comer] al ministerului amintit.
Potrivit Daily Telegraph, se crede c\ sistemul de impozitare direct\ va fi sus]inut de unii dintre cei mai influen]i membri ai UE, inclusiv de Germania – cu condi]ia ca sumele cu care contribuie anual fiecare stat membru la UE s\ se reduc\ în acord cu impozitele directe percepute.
Cu toate acestea, planul se va confrunta cu opozi]ia puternic\ a lui David Cameron [i a ministrului de finan]e, George Osborne, [i ar putea declan[a o confruntare între coali]ia aflat\ la putere la Londra [i al]i lideri europeni în toamna acestui an.
Potrivit lui Janusz Lewandowski, ‘dac\ UE ar avea mai multe venituri proprii, atunci transferurile de la bugetele na]ionale ar putea fi reduse’. ‘Am auzit din mai multe capitale, inclusiv din partea celor importante, cum ar fi Berlinul, c\ [i-ar dori s\ î[i reduc\ contribu]ia’, a ad\ugat el.
El a indicat totodat\ c\ sursele posibile de impozitare pentru Bruxelles ar putea include o tax\ pe transportul aerian [i o tax\ pe tranzac]iile financiare.
Un purt\tor de cuvânt al comisarului a declarat cu o zi în urm\ c\ în acest moment se fac ‘ultimele retu[uri propunerilor; acestea vor avea cifre [i vor fi precise’.
Purt\torul de cuvânt a precizat totodat\ c\ se va pune accentul pe planurile de reform\ a cheltuielilor UE. ‘Totul va fi analizat, în special ponderea agriculturii în bugetul UE – în prezent reprezentând 45% din cheltuieli – dar [i ramburs\rile acordate unor state ca Marea Britanie, Germania, Danemarca [i Olanda’, a declarat purt\torul de cuvânt.
UE încearc\ s\ creasc\ bugetul cu 5,9% pân\ la peste 130 miliarde de euro, incluzând o cre[tere de 4,5 procente a cheltuielilor pentru mai multe institu]ii ale UE, îns\ guvernele na]ionale încearc\ s\ limiteze cre[terea la 3%.

Vezi si

Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines. Aeronava a aterizat de urgență pe Otopeni

Alertă cu bombă la bordul unui avion Turkish Airlines, care a decolat vineri seară de …