Saturday , December 9 2023

“Actiunea de aur” a rezolvarii diferendului transnistrean se afla la Kiev

Dialogul ruso-german cu privire la problema Transnistriei nu va avea succes f\ra participarea Ucrainei, a opinat luni seara Vitali Kulik, directorul Centrului pentru studierea societ\]ii civile din Kiev, subliniind ca Ucraina dore[te sa se implice în mod activ în solu]ionarea diferendului transnistrean [i nu se va mul]umi cu rolul de “statistician”, transmite agen]ia de presa Novâi Reghion.

În opinia lui Kulik, dialogul ruso-german în problema transnistreana releva faptul ca cel mai probabil scenariu al solu]ion\rii conflictului, prin respectarea integrit\]ii teritoriale a Republicii Moldova, este reanimarea a[a-numitului “plan Kozak” . Adic\, reintegrarea Republicii Moldova în condi]iile avansate de Federa]ia Rus\. Deci, viitoarea politica externa a statului moldovean reintegrat se va afla sub controlul Moscovei, va avea loc consolidarea statutului limbii ruse [i posibila men]inere a prezen]ei militare ruse în stânga Nistrului – enumera el consecin]ele punerii în aplicare a proiectului amintit de rezolvare a diferendului din Transnistria.

“Chiar daca germanii insista asupra retragerii trupelor ruse din Transnistria, Rusia î[i va putea men]ine prezen]a militara în regiunea transnistreana sub forma unui contingent al poli]iei în cadrul misiunii OSCE” – estimeaza expertul citat.

Cine poate însa sa a[eze Chi[in\ul [i Tiraspolul la masa tratativelor [i sa for]eze reintegrarea lor? “Moscova are, desigur, capacit\]i suficiente pentru a stimula dialogul între cele doua maluri ale Nistrului, dar numai Ucraina poate obliga autoproclamata republica nistreana sa se integreze cu Republica Moldova”, considera Vitali Kulik, subliniind ca tocmai Kievul este cel care de]ine “ac]iunea de aur” a rezolv\rii transnistrene, de[i pâna acum nu a putut sa converteasca planurile în ac]iuni reale.

“În cazul în care Ucrainei i se va atribui rolul de statistician în elaborarea algoritmului de reintegrare moldo-transnistreana [i se va încerca scoaterea Tiraspolului de la tubul de oxigen cu mâinile Ucrainei, autorit\]ile de la Kiev ar putea r\spunde prin refuz, deoarece nu au niciun interes în aceasta. Nu trebuie sa se uite ca în Transnistria tr\iesc circa 100.000 de cet\]eni ucraineni”- argumenteaza el, men]ionând ca Kievul nu poate fi eliminat din procesul activ de negociere în problema transnistrean\.

Prin urmare, pozi]ia Ucrainei va fi ca numai prin implicarea ei în acest proces pot fi elaborate planuri cât de cât realiste ale reintegr\rii moldo-transnistrene.”Ucraina va sus]ine ini]iativele ruso-germane daca Tiraspolul [i Chi[in\ul î[i vor stabili propriile reguli de joc. Kievul este de asemenea interesat ca sa se ]ina cont de interesele sale în regiune în cadrul rezolv\rii diferendului transnistrean: men]inerea statului limbii ucrainene /a treia limba oficiala în Transnistria/ [i în nordul Moldovei, posibilitatea cre\rii unei Uniuni vamale Ucraina-Moldova, garan]ii speciale de autodeterminare pentru Transnistria în cazul dizolv\rii statalit\]ii Republicii Moldova, asigurarea drepturilor oamenilor de afaceri ucraineni în Moldova unificat\” – a men]ionat Kulik.

Purt\torul de cuvânt al MAE de la Kiev, Oleg Volo[in, a declarat anterior ca solu]ionarea definitiva a diferendului transnistrean ar putea avea loc în 2013 când Ucraina va prelua pre[edin]ia anuala a OSCE (Organiza]ia pentru Securitate [i Cooperare în Europa).

Vezi si

Ucraina a revizuit legislaţia privind minorităţile naţionale şi pe cea anticorupţie, în aşteptarea deciziei privind negocierile de aderare la UE

Parlamentul ucrainean a adoptat vineri un act normativ prin care sunt revizuite mai multe legi …