Saturday , December 3 2022

De ce i-a dat instanta copilul lui Irinel? "Monica e o mama iresponsabila"

Magistraţii Judecătoriei Buftea au făcut astăzi publice motivele pentru care au decis s-o încredinţeze pe Irina Columbeanu tatălui ei, Irinel.  Iată fragmente din decizia Judecătoriei Buftea:
“Instanţa mai reţine din înscrisurile depuse de ambele părţi că acestea, înainte de ultima plecare din ţară a pârâtei, au făcut demersuri în vederea încheierii unei înţelegeri cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti, în sensul ca minora să rămână în grija tatălui si să locuiască cu acesta, iar mamei să i se permită să aibă legături personale cu minora, necondiţionat si să fie consultată în tot ce ţine de educaţia, sănătatea, si orice situaţie nou ivită în viaţa fetiţei. Deşi pârâta a fost cea care a iniţiat acest demers (corespondenţă e-mail aflată la filele 175-176) cu care reclamantul a fost de acord (f.177-1183), nu l-a finalizat, plecând din ţară în data de 02.06.2011 (f. 202), urmând a se întoarce la 26.06.2011.
Întrucât doar reclamantul s-a prezentat pentru semnarea convenţiei, notarul a dat încheierea de respingere a autentificării actului faţă de lipsa celeilalte părţi.
Instanţa apreciază că neprezentarea la notar şi nesemnarea convenţiei, personal sau prin mandatar, denotă lipsa de responsabilitate părinteasca din partea pârâtei care ştia că va lipsi din ţară pe o perioadă mai lungă (trei săptămâni) iar tatăl îşi manifestase disponibilitatea de a avea grijă de fetiţă.
Cu un minim de diligenţă, mama putea să îşi dea acordul conform celor convenite cu reclamantul, ca cel puţin pe durata plecării sale din ţară copilul să stea la tată. Nu a făcut acest lucru şi a lipsit practic minora de prezenţa ambilor părinţi.
Lipsa prezenţei mamei, deşi justificată de serviciu, dar neanunţată copilului, pe durate relativ lungi (10 zile, 21 de zile) precum şi schimbarea grădiniţei, minora fiind nevoită să facă din Pipera până acasă în Calea 13 Septembrie şi un drum de doua ore (f.169), respectiv schimbarea preconizată a domiciliului într-un apartament aflat tot in Bucureşti, sunt împrejurări noi, ivite după luarea măsurii încredinţării copilului către mama, schimbări ce perturbă siguranţa universului perceput de copilul de 4 ani şi jumătate. In contextul în care minora conştientizează că părinţii săi se vor despărţi, prezenţa fizică constantă şi afecţiunea unuia dintre părinţi sunt cu atât mai necesare pentru a-i asigura stabilitate si suport copilului în depăşirea situaţiei create de divorţ.

Vezi si

Viva Magenta – culoarea anului 2023

 Institutul Pantone a anunțat culoarea anului 2023. Este vorba despre Viva Magenta, o culoare descrisă …