Sunday , October 2 2022

Consiliul Parisului autorizeaza… pantalonii pentru femei

Consiliul Parisului a denun]at interdic]ia impus\ femeilor… de a se plimba în pantaloni pe str\zile Parisului, dup\ ce, luni, ale[ii verzi [i comuni[ti au cerut abrogarea unei ordonan]e publicate de prefectul de poli]ie Dubois la 16 brumar anul IX (7 noiembrie 1800), într-o perioad\ în care portul pantalonilor, popularizat de sanculo]i (revolu]ionari din cadrul mi[c\rii populare în timpul Revolu]iei Franceze din 1789-1794), putea p\rea subversiv, potrivit Le Figaro.
Acest text, în mod evident c\zut în desuetudine, semnala c\ ‘orice femeie care dore[te s\ se îmbrace ca un b\rbat’ trebuie s\ cear\ permisiunea administra]iei. Aceast\ autoriza]ie era atestat\ de primari sau de comisarii de poli]ie, potrivit ordonan]ei.
Inflexibili, ale[ii parizieni subliniaz\ c\ portul fustei a fost impus stewardeselor Air France pân\ în 2005 [i amintesc c\ în 1972 tân\ra deputat\ Michele Alliot-Marie a fost oprit\ de un portar în timp ce se gr\bea s\ intre în Adunarea Na]ional\ purtând pantaloni. Viitorul ministru i-ar fi r\spuns acestuia: ‘Dac\ pantalonul meu v\ sup\r\, îl scot într-o clipit\’.
Prefectura de Poli]ie a anun]at luni c\ abrogarea ordonan]ei incriminate, care ]ine de ‘arheologia juridic\’, nu constituie o prioritate în acest moment.

Vezi si

A murit Coolio, rapperul care a câștigat un premiu Grammy. Avea 59 de ani (VIDEO)

Rapperul american Coolio, cunoscut mai ales pentru hiturile “Gangsta’s Paradise” și “Fantastic Voyage”, a murit …