Saturday , December 2 2023

Tag Archives: Stefan cel Mare

Agentul sef Stefan cel Mare

N poli]ist de frontier\, tat\ a [apte copii, Petru Bod`rl\u interpreteaz\ de 20 de ani rolul lui {tefan cel Mare `n teatrul popular din zona Vicov n credincios de fire, el consider\ a avea multe p\cate, dar cea mai mare realizare a sa o reprezint\ copiii – trei fete [i …

Mai mult »

Concursurile “OpenIT” si CNSMovies, organizate de Colegiul “Stefan cel Mare”, si-au desemnat castigatorii

N la Concursul Na]ional de Informatic\ Aplicat\ “OpenIT” au fost premia]i doar trei elevi suceveni, `ns\ la Concursul Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies „[tefani[tii” au c=[tigat toate premiile ~n cadrul manifest\rilor organizate cu ocazia anivers\rii a 150 de ani de `nv\]\m=nt de performan]\ la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava …

Mai mult »