Wednesday , November 29 2023

Concursurile “OpenIT” si CNSMovies, organizate de Colegiul “Stefan cel Mare”, si-au desemnat castigatorii

N la Concursul Na]ional de Informatic\ Aplicat\ “OpenIT” au fost premia]i doar trei elevi suceveni, `ns\ la Concursul Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies „[tefani[tii” au c=[tigat toate premiile

~n cadrul manifest\rilor organizate cu ocazia anivers\rii a 150 de ani de `nv\]\m=nt de performan]\ la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava au avut loc dou\ concursuri care au atras un num\r mare de participan]i. Este vorba despre Concursul Na]ional de Informatic\ Aplicat\ “OpenIT” [i Concursul Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies.
~n cursul zilei de ieri a avut loc premierea celor mai buni participan]i, `n aula Colegiului.
La sec]iunea Soft educa]ional/utilitar a celei de-a doua edi]ii a Concursului Na]ional de Informatic\ Aplicat\ “OpenIT” a ob]inut premiul I Ionu] Alexandru Budi[teanu de la Colegiul Na]ional „Mircea cel B\trân” R=mnicu Vâlcea, premiul II a ajuns la C\lin Mocanu de la Colegiul Na]ional „Grigore Moisil” One[ti, premiul III –Cristian Harja [i R\zvan Ila[cu de la Colegiul Na]ional “Mihail Sadoveanu” Pa[cani, men]iunea I – Bogdan Lupu [i C\t\lin Andrei Savin, de la Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu din jude]ul Vrancea [i men]iunea II a fost atribuit\ lui Adrian Gr\mi[teanu [i lui Gabriel Neam]u de la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare” Suceava.
Premiul special oferit de Universitatea „{tefan cel Mare” Suceava i-a revenit tot lui Ionu] Alexandru Budi[teanu.
La sec]iunea dezvoltare web, premiul I a fost c=[tigat de Adrian Moscaliuc de la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” Suceava, premiul II i-a revenit Ioanei Barbu [i lui Dan B\rbulescu, de la Colegiul Na]ional “Gheorghe L\z\r” din Bucure[ti, premiul III a fost acordat lui Andrei Adoamnei de la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” Suceava. Men]iuni au primit Andrei Tripon de la Colegiul Na]ional „I. C. Br\tianu” Ha]eg [i Bogdan Rotariu de la Grupul {colar Darabani.
Premiul special oferit de Universitatea „{tefan cel Mare” Suceava a ajuns la Adrian Moscaliuc de la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” Suceava.
Sponsorul principal al acestui concurs a fost Iulius Mall Suceava, al\turi de trafic.ro, NetArt host, COMODO, creativity.ro, Apropo cafe, Soft key, Sport Center.
Participarea la concurs a presupus formarea unei echipe de maxim doi membri care a avut sarcina de a dezvolta un produs software pe o tem\ dat\.
N „Stefani[tii” au c=[tigat toate premiile la Concursul Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies
Premiile Concursului Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies au fost c=[tigate de elevii Colegiului Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava, iar cele dou\ men]iuni au ajuns `n m=inile unui elev al Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir” [i ale unuia de la Colegiul “Petru Rare[“ Suceava. Astfel, premiul I a fost ob]inut de filmul „Cu al]i ochi”, realizat de Corduneanu Eusebiu-George, premiul II – filmul „G=nde[te altfel”, de Anton Andrei, premiul II – filmul „Another Life”, de Siran Andrei Alexandru, premiul III – filmul „Alt Nic\”, de Ion Robert Octavian, filmul „Trecut vs. Viitor”, realizat de Marchitan Arina [i filmul „Epoca Metanoia”, de Papuc Roxana, to]i fiind elevi ai Colegiului “{tefan cel Mare”.
Men]iuni au ob]inut filmele „I had a dream”, de Colescu Sebastian-Mihai de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava [i „Vis.{ut.Gool!”, realizat de {utu Raluca de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[” Suceava.
“CNSMovies” se adreseaz\ tinerilor pasiona]i de cinematografie, organizatorii propun=ndu-[i dezvoltarea abilit\]ilor de a aborda în mod creativ [i interactiv o tem\ social\ prin activit\]i tipice realiz\rii de film de scurt metraj sau alte tipuri de crea]ie video. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …