Sunday , November 27 2022

Concursurile “OpenIT” si CNSMovies, organizate de Colegiul “Stefan cel Mare”, si-au desemnat castigatorii

N la Concursul Na]ional de Informatic\ Aplicat\ “OpenIT” au fost premia]i doar trei elevi suceveni, `ns\ la Concursul Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies „[tefani[tii” au c=[tigat toate premiile

~n cadrul manifest\rilor organizate cu ocazia anivers\rii a 150 de ani de `nv\]\m=nt de performan]\ la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava au avut loc dou\ concursuri care au atras un num\r mare de participan]i. Este vorba despre Concursul Na]ional de Informatic\ Aplicat\ “OpenIT” [i Concursul Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies.
~n cursul zilei de ieri a avut loc premierea celor mai buni participan]i, `n aula Colegiului.
La sec]iunea Soft educa]ional/utilitar a celei de-a doua edi]ii a Concursului Na]ional de Informatic\ Aplicat\ “OpenIT” a ob]inut premiul I Ionu] Alexandru Budi[teanu de la Colegiul Na]ional „Mircea cel B\trân” R=mnicu Vâlcea, premiul II a ajuns la C\lin Mocanu de la Colegiul Na]ional „Grigore Moisil” One[ti, premiul III –Cristian Harja [i R\zvan Ila[cu de la Colegiul Na]ional “Mihail Sadoveanu” Pa[cani, men]iunea I – Bogdan Lupu [i C\t\lin Andrei Savin, de la Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu din jude]ul Vrancea [i men]iunea II a fost atribuit\ lui Adrian Gr\mi[teanu [i lui Gabriel Neam]u de la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare” Suceava.
Premiul special oferit de Universitatea „{tefan cel Mare” Suceava i-a revenit tot lui Ionu] Alexandru Budi[teanu.
La sec]iunea dezvoltare web, premiul I a fost c=[tigat de Adrian Moscaliuc de la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” Suceava, premiul II i-a revenit Ioanei Barbu [i lui Dan B\rbulescu, de la Colegiul Na]ional “Gheorghe L\z\r” din Bucure[ti, premiul III a fost acordat lui Andrei Adoamnei de la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” Suceava. Men]iuni au primit Andrei Tripon de la Colegiul Na]ional „I. C. Br\tianu” Ha]eg [i Bogdan Rotariu de la Grupul {colar Darabani.
Premiul special oferit de Universitatea „{tefan cel Mare” Suceava a ajuns la Adrian Moscaliuc de la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” Suceava.
Sponsorul principal al acestui concurs a fost Iulius Mall Suceava, al\turi de trafic.ro, NetArt host, COMODO, creativity.ro, Apropo cafe, Soft key, Sport Center.
Participarea la concurs a presupus formarea unei echipe de maxim doi membri care a avut sarcina de a dezvolta un produs software pe o tem\ dat\.
N „Stefani[tii” au c=[tigat toate premiile la Concursul Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies
Premiile Concursului Na]ional de Crea]ie Cinematografic\ CNSMovies au fost c=[tigate de elevii Colegiului Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava, iar cele dou\ men]iuni au ajuns `n m=inile unui elev al Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir” [i ale unuia de la Colegiul “Petru Rare[“ Suceava. Astfel, premiul I a fost ob]inut de filmul „Cu al]i ochi”, realizat de Corduneanu Eusebiu-George, premiul II – filmul „G=nde[te altfel”, de Anton Andrei, premiul II – filmul „Another Life”, de Siran Andrei Alexandru, premiul III – filmul „Alt Nic\”, de Ion Robert Octavian, filmul „Trecut vs. Viitor”, realizat de Marchitan Arina [i filmul „Epoca Metanoia”, de Papuc Roxana, to]i fiind elevi ai Colegiului “{tefan cel Mare”.
Men]iuni au ob]inut filmele „I had a dream”, de Colescu Sebastian-Mihai de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava [i „Vis.{ut.Gool!”, realizat de {utu Raluca de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[” Suceava.
“CNSMovies” se adreseaz\ tinerilor pasiona]i de cinematografie, organizatorii propun=ndu-[i dezvoltarea abilit\]ilor de a aborda în mod creativ [i interactiv o tem\ social\ prin activit\]i tipice realiz\rii de film de scurt metraj sau alte tipuri de crea]ie video. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Se redeschide Patinoarul Areni. Luni, de Ziua Bucovinei, intrarea va fi liberă

Patinoarul Areni din municipiul Suceava se redeschide începând de luni, 28 noiembrie 2022. Conform viceprimarului …