Tuesday , November 30 2021

Tag Archives: sef

Seful Politiei Rutiere Suceava, suparat pe sirenele ambulantelor

N comisarul Liviu Sfichi, [eful Serviciului Rutier Suceava, se arat\ deranjat de [oferii de ambulan]\ care abuzeaz\ de dot\rile autospecialelor n o aten]ie deosebit\ va fi acordat\ `n acest an, de poli]i[tii rutieri, autoturismelor `nmatriculate `n Bulgaria [i `n alte ]\ri ale UE Poli]i[tii din cadrul Serviciului Rutier Suceava au …

Mai mult »

Agentul sef Stefan cel Mare

N poli]ist de frontier\, tat\ a [apte copii, Petru Bod`rl\u interpreteaz\ de 20 de ani rolul lui {tefan cel Mare `n teatrul popular din zona Vicov n credincios de fire, el consider\ a avea multe p\cate, dar cea mai mare realizare a sa o reprezint\ copiii – trei fete [i …

Mai mult »

Ionut Cretuleac a promovat examenul pentru sefia ITM Suceava

Fostul subprefect de Suceava, Ionu] Cre]uleac, a trecut concursul pentru postul de [ef al Inspectoratului Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava. Concursul a fost organizat, zilele trecute, la Bucure[ti, de c\tre Agen]ia Na]ional\ a Func]ionarilor Publici. Ionu] Cre]uleac fusese numit de peste o lun\ de zile la [efia ITM Suceava, `ns\ …

Mai mult »

Tanarul Catalin Niga, singurul candidat pentru sefia APM

N la numai “29 de ani[ori”, cum singur s-a recomandat, el a fost deja inspector [ef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munc\ Suceava n dup\ o lun\ [i jum\tate de stat “pe dreapta”, C\t\lin Niga a primit cele mai bune recomand\ri pentru a sus]ine azi examenul de [ef al APM …

Mai mult »

Prefectul de Suceava cere destituirea sefului Sectiei Campulung Moldovenesc a CNADNR

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, `i ceruse, anterior, prefectului s\ fac\ un comandament la Poiana Stampei privind gestionarea problemei legate de desz\pezirea DN17 `n jude]ul Suceava [i `i ceruse [efului Direc]iei regionale Ia[i a Companiei Na]ionale de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale s\ ia m\suri fa]\ de cei responsabili …

Mai mult »

Noul şef al IPJ Neamţ: Vreau să demonstrez că ceea ce s-a întâmplat a fost ceva accidental

Noul şef al IPJ Neamţ, comisar-şef Dorel Manole, a declarat, miercuri, la învestirea în funcţie, că vrea să demonstreze că ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile la Neamţ a fost ceva accidental. “Am transmis un mesaj hotărât: că scopul meu este de a aduce imaginea IPJ Neamţ la un …

Mai mult »

Şeful OMV, pus sub acuzare pentru tranzacţii în baza unor informaţii privilegiate

Directorul general al grupului OMV, Wolfgang Ruttenstorfer, este acuzat de efectuarea de tranzacţii în baza unor informaţii cu caracter privilegiat, a anunţat, miercuri, procuratura din Viena. “Procuratura îl pune sub acuzare pentru tranzacţii în baza unor informaţii cu caracter privilegiat”, a declarat purtătorul de cuvânt al procuraturii, Thomas Vecsey, referitor …

Mai mult »

Ludovic Abitei a castigat concursul pentru sefia DSP

N func]iile de director executiv adjunct al Direc]iei de S\n\tatea Public\  [i cea de director executiv adjunct au fost c=[tigate de C\t\lin Pascal [i Firu]a Bosancu Conducerea Direc]iei de S\n\tate Public\ a reu[it s\ treac\ cu brio peste examenele  sus]inute `n cursul acestei s\pt\m=ni la Agen]ia Func]ionarilor Publici din Bucure[ti.   …

Mai mult »