Friday , September 30 2022

Tag Archives: masterat

ARACIS a acreditat domeniul de masterat “Medicină – Nutriție și recuperare medicală” de la USV

Consiliului Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a analizat și validat, în ședința din data de 25 martie, 36 programe de studii universitare. Dintre acestea, 27 sunt programe de studii universitare de licență și 8 programe de studii universitare de masterat, un DPPD și 24 sunt domenii …

Mai mult »

Două masterate noi la Universitatea “Stefan cel Mare”, pentru anul universitar 2013-2014

Acestea sunt la Facultatea de Inginerie Alimentară -“Management în Industria Alimentară, Alimentaţie Publică şi Nutriţie Specială” şi la Facultatea de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică – “Diagnostic şi Evaluare Economico-Financiară” Conducerea Universităţii « Stefan cel Mare » din Suceava a anunţat, ieri, că în acest an nu s-au propus locuri bugetate pentru …

Mai mult »

Doua noi specializari de licenta si sase noi programe de masterat, initiate de USV

~n afara celor dou\ specializ\ri din cadrul Departamentului de S\n\tate [i Dezvoltare Uman\, `n anul universitar urm\tor, oferta USV s-ar putea `mbog\]i cu dou\ noi programe de licen]\ [i [ase de master N reprezentan]ii USV a[teapt\ validarea de c\tre MECTS a noii metodologii a celor de la ARACIS, pentru ca …

Mai mult »