Wednesday , October 4 2023

Tag Archives: eolian

Firma romano-germana Ulli Rowing nu renunta la construirea unui parc eolian la Liteni

N administra]ia  local\ a g\sit o zon\  care permite amplasarea „mori[tilor”, respectiv zona cunoscut\ de localnici sub numele de  Sili[te Proiectul privind construirea unui parc eolian `n ora[ul Liteni se afl\ `n faza de avizare la Autoritatea Aeronautic\ Rom=n\. Situat în localitatea Liteni, parcul va cuprinde 12 centrale eoliene cu …

Mai mult »