Monday , May 27 2024

Tag Archives: CS Universitatea

CS Universitatea asteapta sprijinul Consiliului Judetean

N “f\r\ sprijinul Consiliului Jude]ean nu putem continua la acest nivel. Ar însemna s\ diminuam contractele juc\torilor, iar `n acest caz, cei mai buni sportivi vor pleca la alt\ echip\. A[tept\m `ns\ un r\spuns final pân\ la sfâr[itul lunii septembrie”, a declarat Petru Ghervan, dup\ sedin]a de ieri a Consiliului …

Mai mult »