Tuesday , September 27 2022

CS Universitatea asteapta sprijinul Consiliului Judetean

Petru Ghervan, director tehnic al CS Universitatea

N “f\r\ sprijinul Consiliului Jude]ean nu putem continua la acest nivel. Ar însemna s\ diminuam contractele juc\torilor, iar `n acest caz, cei mai buni sportivi vor pleca la alt\ echip\. A[tept\m `ns\ un r\spuns final pân\ la sfâr[itul lunii septembrie”, a declarat Petru Ghervan, dup\ sedin]a de ieri a Consiliului de Administra]ie a clubului Universitatea n la `nt=lnire au mai participat primarul Ion Lungu [i omul de afaceri Viorel Nu]u, unul dintre principalii sponsori ai echipei locale de handbal

CS Universitatea are nevoie de sprijinul financiar al Consiliului Jude]ean pentru a-[i putea `ndeplini obiectivele de performan]a stabilite pentru sezonul 2010/2011. Aceasta este concluzia la care au ajuns primarul Ion Lungu, directorul tehnic Petru Ghervan [i omul de afaceri Viorel Nu]u, dup\ sedin]a care a avut loc ieri diminea]\ `n cadrul Consiliului de Administra]ie a clubului local de handbal.

De[i la `nt=lnire nu a fost prezent niciun reprezentat al Consiliului Jude]ean, managerul “studen]ilor”, Petru Ghervan este `ncrez\tor c\ institu]ia prezidat\ de Gheorghe Flutur va oferi p=n\ la sf=r[itul acestei luni o parte din cele 3 miliarde de lei vechi promise echipei locale de handbal. “{edin]a a fost anun]at\ mar]i [i probabil cei de la Consiliul Jude]ean aveau deja ocupat\ agenda. Conducerea administra]iei jude]ene [i-a prezentat îns\ disponibilitatea de a sus]ine Universitatea [i am `n]eles c\ `n momentul de fa]\ nu pot s\ ne ofere bani, `ntruc=t se efectueaz\ controale cu privire la modul în care s-au cheltuit banii în anii trecu]i. A[tept\m `ns\ un r\spuns final pân\ la sfâr[itul lunii septembrie”, a declarat Petru Ghervan.

~n cazul `n care nu vor primi un r\spuns pozitiv din partea Consiliul Jude]ean, managerul Petru Ghervan a m\rturisit c\ Universitatea va trebui s\-[i reconsidere obiectivele pentru actuala stagiune, participarea `n cupele europene risc=nd s\ r\m=na doar un vis la Suceava, `n condi]iile `n care, f\r\ un buget adecvat, conducerea clubului ar trebui s\ diminueze contractele juc\torilor, acest lucru put=nd s\ conduc\ implicit la un exod al handbali[tilor suceveni c\tre alte echipe. “F\r\ sprijinul Consiliului Jude]ean nu putem continua la acest nivel. Ar însemna s\ diminuam contractele juc\torilor, iar `n acest caz, cei mai buni sportivi vor pleca la alt\ echip\. Chiar dac\ vremurile sunt grele, sper ca administra]ia jude]ean\ s\ r\mân\ al\turi de noi [i s\ nu ajungem s\ ne reev\luam obiectivele”, a completat Ghervan.

Viitoarea sedin]a a Consiliului de Administra]ie a clubului local de handbal este programat\ la finalul lunii noiembrie, atunci c=nd va fi stabilit\ [i strategia de finan]are pentru intervalul ianuarie-aprilie 2011, o perioada care, din punct de vedere financiar, se anun]\ extrem de delicat\, av=nd `n vedere c\ CS Universitatea va trebui s\ a[tepte aprobarea bugetului local pe anul viitor pentru a putea spera la o noua tran[\ de bani din partea municipalit\]ii.

P=n\ `n acest moment, Universitatea a primit din partea Prim\riei Suceava suma de 5 miliarde de lei vechi, adic\ jum\tate din bugetul prev\zut pe anul calendaristic 2010.

Aflat\ pe locul 3 `n clasamentul Ligii Na]ionale, dup\ disputarea primelor trei etape, Universitatea [i-a fixat drept obiective pentru acest sezon o clasare `ntre primele cinci echipe la finalul campionatului, precum [i accederea `n semifinalele Cupei Rom=niei.

~n alt\ ordine de idei, Universitatea va disputa m=ine un meci test `n compania echipei a doua a clubului, jocul stabilit `n contextul `n care Liga Na]ional\ se afl\ `ntr-o pauz\ de dou\ s\pt\m=ni, prilejuit\ de reunirea echipei na]ionale, care va disputa `n acest weekend o dubl\ amical\ `n compania reprezentativei statului Belarus. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

România a învins Bosnia și Herțegovina, dar retrogradează în Liga C a UEFA Nations League 

Echipa națională de fotbal a României a învins luni seara reperezentativa Bosniei și Herțegovinei, scor …