Monday , January 30 2023

Licitația pentru roata panoramică va avea loc pe 13 aprilie

Primăria Suceava vrea să finalizeze cumpărarea, instalarea și chiar instruirea personalului cel târziu în vara anului viitor, dar unele aspecte din caietul de sarcini cu privire la capacitatea roții panoramice sunt ambigue și, cel mai probabil, vor fi remediate pe durata procedurii de achiziție publică inițiată. Valoarea estimată pentru achiziția, instalarea și mentenanța la roata panoramică este de 5,21 milioane lei, fără TVA. Roata panoramică va avea o înălțime de 36 de metri și va fi amenajată pe o suprafață de circa jumătate de hectar, în proximitatea Cetății de Scaun.

Primăria Municipiului Suceava va achiziționa, anul acesta, roata panoramică iar în acest sens a fost publicat, joi, 10 martie, pe SEAP un anunț de participare la licitația deschisă privind un contract vizând achiziția, instalarea, punerea în funcțiune, testarea, mentenanța și suportul tehnic (s.r.) pentru „Roată Panoramică în municipiul Suceava”. Durata contractului este de 300 zile și, având în vedere că ofertantul trebuie să își mențină patru luni oferta – până în 13 august – se presupune că până atunci a estimat Primăria că va dura analiza ofertelor depuse, deliberarea și încheierea contractului. Dacă ar decurge totul așa cum a anticipat Primăria, atunci sunt șanse ca în vara anului viitor să fie achiziționată, instalată și făcute probele tehnice ale roții panoramice. Asta, desigur, în varianta optimistă în care nu ar fi contestații sau alte situații care să amâne termenele.

De altfel, obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea unei ROȚI PANORAMICE Tip Parc Fix, sau similar, model de parc, prevăzută cu lumini partea frontală cu următoarele specificații tehnice sau cerințe funcționale minime: înălțime 36 m, cel puțin 26 de gondole, fiecare gondolă să aibă o capacitate minimă de 6 persoane iar capacitatea roții să fie de 1.500 persoane/oră. Este de precizat că aceste date sunt specificate în anunțul de participare.

Respectiva procedură având ca scop achiziția unei roți panoramice – inclusiv instalarea, punere în funcțiune, testare, mentenanță și suport tehnic – în municipiul Suceava se derulează în baza legii 98/2016 cu modificări și completări ulterioare privind achizițiile publice, ofertanții fiind datori să formuleze propunerile tehnică și financiară în raport de cele specificate în documentație, respectiv conform fișei de date și specificațiilor tehnice prezentate în caietul de sarcini. În cuprinsul acestuia se specifică, printre altele, că „în contextul în care municipalitatea pregătește un proiect de reabilitare a Parcului Șipote … s-a propus achiziționarea și montarea unui funicular și, de asemenea, achiziționarea și montarea, pe platou, lângă Cetatea de Scaun, a unei Roți Panoramice de observație”. „Amplasamentul se dorește a fi argumentul care să conducă la o imagine corectă și edificatoare asupra municipiului Suceava, coroborat cu perspectiva amenajării Parcului Șipote și, nu în ultimul rând, a Zonei de agrement de pe malul râului Suceava”, este precizat în caietul de sarcini.

În cuprinsul caietului de sarcini sunt însă precizate date care s-ar afla în contradicție cu cele specificate în anunțul de participare. Într-o primă etapă – sub formă tabelară – în caietul de sarcini se arată că va fi o capacitate estimată de doar 900 de pasageri pe oră. Confuzia vine din faptul că în altă parte a caietului de sarcini apare în format tabelar menționat la specificații tehnice și funcționale că roata panoramică va avea o capacitate de 1.500 de persoane pe oră.

De altfel, deși în anunțul de participare de pe SEAP se specifică faptul că vor fi minim 26 de gondole cu minim șase locuri fiecare, în caietul de sarcini se specifică un număr total de 150 de locuri, nu de 156. Este adevărat că în caietul de sarcini, spre deosebire de anunțul de participare, se mai precizează că una din cele 26 de gondole va avea patru locuri și va fi pentru persoanele cu dizabilități iar alta va avea tot patru locuri, dar în regim VIP. Chiar și așa, tot nu ar fi 150, ci 152 de locuri.

Într-o altă parte a caietului de sarcini se face referire la capacitate maximă de 150 de persoane pentru o frecvență conform soft program implementat de producător echipamentelor, estimativ 195.000 de persoane/an.

Probabil că aceste aspecte menționate anterior vor face obiectul unor cereri de clarificare din partea ofertanților, dacă nu chiar a unor erate din partea autorității contractante.

Durata sugerată pentru o rotire completă este de 2,5 minute, cu posibilitate de reglaj. Pe lângă înălțimea de 36 metri, baza roții panoramice va fi de 32x17m, conform terenului disponibil al Municipiului Suceava și anume o parcele de 5.060 mp de pe strada Parcului.

Menționăm, totuși, că redactarea caietului de sarcini s-a făcut după un model de la un alt obiectiv sau dintr-o altă documentație referitoare la turismul din județul nostru. Altfel nu se explică de ce la obiectivele turistice ale Sucevei sunt menționate și unele care probabil nu se văd nici din turnul de la IFA (actualmente Iulius Mall) și am în vedere Casa Memorială „Nicolae Labiș” din Mălini, Casa Muzeu Solca și Casa Muzeu Balca – probabil că s-a dorit a se scrie Bilca. Este posibil, totuși, ca dacă nu din roata panoramică ce va fi instalată anul viitor, atunci cu siguranță din vârful turnului de la IFA, să poată fi observate – într-o zi senină – Casa Memorială „Eusebiu Camilar” și Complexul Muzeistic „Ciprian Porumbescu”, asta având în vedere că distanțele de la Suceava la Udești și Stupca sunt ceva mai mici față de Mălini, Solca și Bilca. Nu ne îndoim însă că Pădurea de la Pastrauti și Manastirea Zimca (denumirile sunt cele din caietul de sarcini) vor putea fi observate din roata panoramică.

În ceea ce privește criteriul de atribuire al contractului, acesta va fi „cel mai bun raport calitate – preț” unde componenta financiară reprezentând prețul ofertei va avea o pondere de 90%, diferența fiind pe componenta tehnică reprezentată de „Termenul de garanție (TG) acordat roții panoramice (calculat de la punerea în funcțiune)” în condițiile în care nu se acordă punctaj pentru TG de 12 luni, întrucât în caietul de sarcini termenul minim de garanție este de 12 luni (s.r.).

Termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire este cu 15 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, ceea ce ar însemna că până la data de 30 a lunii curente se pot formula astfel de clarificări. Primăria Municipiului Suceava a stabilit două termene limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare: cu 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru solicitările formulate începând cu data publicării anunțului de participare în SEAP și până la 25 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări depuse cu 15 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

În dovedirea îndeplinirii condițiilor pese de Primăria Suceava privind „experiența similară”, cei care vor formula oferte în cazul acestei licitații deschise vor prezenta lista furnizărilor de produse din ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) din care să rezulte că au fost furnizate în conformitate cu normele profesionale în domeniu, produse de natura celui care face obiectul prezentei proceduri, în valoare cumulată de minim 2.000.000 lei fără TVA. În cazul în care nu a acționat ca și contractant unic, ofertantul va trebui să precizeze care a fost obiectul părții îndeplinite în cadrul asocierii, precum și contravaloarea produselor furnizate de acesta. În cazul unei asocieri, dovada furnizării de produse similare în valoare de cel puțin 2.000.000 lei fără TVA va fi îndeplinită prin cumul. Pentru contractele care mai includ și alte activități decât cele solicitate, Primăria Suceava însă va lua în considerare doar acele părți din contract și valorile aferente, cu care operatorul economic dovedește îndeplinirea cerinței privind experiența similară.

Potrivit caietului de sarcini, contractantul va avea obligația instruirii a cel puțin opt persoane care să utilizeze respectiva roată panoramică, durata de instruire fiind de 7 zile. Mentenanța corectivă va fi pe 12 luni de la data punerii în funcțiune în perioada de garanție și trebuie să acopere toate costurile intervenției, inclusiv forța de muncă, mai puțin însă piesele de schimb, după cum se specifică în caietul de sarcini. (Dan PRICOPE)

Vezi si

FOTO, VIDEO – TIR răsturnat într-un pârâu la Valea Putnei. Intervenție contracronometru a pompierilor pentru salvarea șoferului rămas încarcerat

Luni dimineață, în jurul orei 08.00, un TIR  a iesit in afara partii carosabile, pe …

One comment

  1. Investitie ce se va dovedi in opinia mea o INUTILITATE care nu se justifica.
    Un telefon la Primaria Neamt, ar fi aratat clar ca estimarea de 195.000 persoane care sa achite contravaloarea plimbarii cu roate e mult exagerata. Poate in primul an se va ajunge undeva la 50.000, dar dupa, o sa scada DRASTIC.
    Vorbim la un an de la punerea in functiune!