Monday , April 15 2024

E oficial: Suceava va avea o nouă centură, cu profil de autostradă

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Suceava a inițiat, vineri, 24 februarie, demersurile pentru obținerea acordului de mediu pentru autostrada de la Suceava spre Siret. Așa cum am mai precizat și cu alte ocazii la acest gen de proiecte, depunerea solicitării este primul pas și sunt posibile mai multe etape de parcurs. Îmbucurătoare însă ar fi două aspecte: solicitarea acordului de mediu arată că este într-o fază destul de avansată documentația și faptul că se arată în mod cert că municipiul Suceava va avea – dacă acordul de mediu va fi obținut iar lucrarea va decurge conform datelor de acum – o centură la nivel de autostradă. „Proiectul autostrăzii Suceava – DN2H şi Drum Expres DN2H – Frontiera Siret va avea o lungime totală de cca. 56 km.

Viteza proiectată este de 100 km/h până în apropierea km 10+000 (de la km 0+000 până la km 10+000 autostrada deserveşte şi ca variantă de ocolire a mun. Suceava), iar până la km 56+000 viteza de proiectare este 120 km/h”, se arată cât se poate de clar în memoriul prezentat de CNAIR la APM Suceava.

Centura va avea un nod rutier intitulat „Nod Suceava Nord” care va asigura legătura cu DN29A (drumul național spre Dorohoi) şi un altul intitulat „Nod Suceava Vest” care va asigura  legătura cu DN2 (E85) şi calea de acces spre Municipiul Suceava. Nodul rutier Suceava Nord este de tip “giratoriu” și asigură toate relaţiile de legatură cu localităţile limitrofe şi totodată permite şi întoarcerea. Accesul se va realiza prin intermediul a patru bretele unidirecţionale aferente fiecărei căi în parte. Giraţia propusă se va amplasa la noua cota a drumului naţional şi va traversa autostrada (în memoriu este trecută formula „drumul expres” – semn că varianta respectivă fusese avută în vedere chiar îaninte ca prin AMC să se specifice că va fi realizată autostradă – n.r.) prin intermediul a două pasaje cu asigurarea gabaritului pe drumul expres. Prin urmare, DN29A va rămane “la nivel”, iar autostrada va trece denivelat inferior.

Al doilea nod rutier este propus la km 10+600 al autostrăzii, la vest de municipiul Suceava, care prin intermediul unui drum de legatură va asigura și conexiunea cu nodul rutier existent dintre DN2 şi DN2P (centura actuală a Sucevei). Relaţiile de legătură atât cu localităţile cât şi cu drumurile existente din zonă sunt asigurate la fel ca în varianta 1 de nod rutier aferentă aceluiaşi amplasament (Suceava Vest) – DN2, DN2P, DN17, DJ209C. Asemănător cu nodul rutier anterior prezentat, tronsonul de autostradă până la acesta, împreună cu drumul de legătură până la intersecţia cu DN2P va putea avea şi rolul de variantă ocolitoare, completată astfel şi pe zona de est, nord-est, nord şi vest a municipiului Suceava. Nodul rutier Suceava Vest este de tip T “trompeta” cu bucla de intrare în flux. Se regăseşte între DN2 şi Magistrala CFR500 (bucla se află la o distanţă de aprox. 50 m de aceasta). Asigură relaţiile pe toate direcţiile cu drumul de legătură şi implicit cu nodul rutier existent (DN2-DN2P), condiţionat fiind de conectarea drumului de legătură prin reconfigurarea buclei existente completarea nodului cu o bretea directă pe relaţia Suceava-A7.

„O categorie de lucrări pregătitoare pentru realizarea obiectivului de investiţie ce pot conduce la un potenţial impact semnificativ asupra mediului, o reprezintă tăierea vegetaţiei (arboricole, arbusticole, ierboase). Conform calculelor preliminare, suprafeţele estimate a fi defrişate totalizează 36,7 ha. Localizarea suprafeţelor necesar a fi defrişate în scopul realizării proiectului va fi prezentată şi analizată în cadrul studiilor elaborate pentru proiect”, se specifică în memoriul CNAIR către APM Suceava.

Proiectul pentru care s-a cerut de către CNAIR un acord de mediu prevede realizarea unei legături de mare viteză (autostradă şi drum expres) cuprinsă între municipiul Suceava şi (intersecția DN 2 cu) DN2H şi a unui sector de drum expres între DN2H şi Frontiera Siret. Inițial, acesta făcea parte din proiectul de drum cu denumirea generică „Drumul Siretului”, indicativ DX5 cuprins în Master Planul General de Transport (MPGT) pe tronsoanele Paşcani – Suceava și Suceava – Siret. De altfel, în MPGT – atât varianta inițială din 2014, cât și în cea revizuită din 2016 – tot drumul de mare viteză de la Ploiești până la Siret era prevăzut ca fiind drum expres cu indicativ DX 5 și în urma unor analize multicriteriale (AMC) s-a ajuns la concluzia că tronsoanele până la Pașcani pot fi realizate la nivel de autostradă.

Din cauza unor reticențe la nivel central, licitațiile pentru studii de fezabilitate la tronsonul de la Pașcani la Suceava și la tronsonul de la Suceava la Pașcani au fost amânate și abia în 2020 au loc licitațiile. Fiind pandemie, realizarea în teren a studiilor a fost făcută cu întârziere, motiv pentru care încă mai sunt anumite restanțe pentru care s-a solicitat și acceptat o prelungire până în toamnă a finalizării documentațiilor – la nivel de proiect tehnic însă.

Cu privire la tronsonul de la Pașcani la Suceava, concluzia după cele două AMC-uri a fost că este fezabilă o investiție la nivel de autostradă. Cel mai problematic afost însă, cel puțin ca timp de realizare, tronsonul de la Suceava la Siret pentru care în urma AMC-urilor concluzia a fost că ar fi potrivită amenajarea în două sectoare care se leagă în apropiere de Municipiul Suceava cu tronsonul de autostradă (odată ce AMC-urile au indicat asta, nu se mai vorbește de DX5, ci de A7) de la Paşcani – Suceava. Primul sector ar urma să fie realizat tot în rang de autostradă, dar numai până într-o zonă unde ar urma să fie un nod rutier cu DN 2H. Al doilea sector ar urma să fie realizat la nivel de drum expres, pare-se va fi singura zonă la la Buzău încoace unde nu va fi o autostradă, ci drum expres. Ambele sectoare vor fi pe raza județului Suceava, traseul fiind pe raza localităţilor: Suceava, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuţi, Dărmăneşti, Grăniceşti, Calafindeşti, Bălcăuţi, Muşeniţa, Siret. „Autostrada Suceava – DN2H şi Drum Expres DN2H – Frontiera Siret este parte a proiectului de drum Paşcani – Suceava – Siret. Drumul expres va face parte din coridorul Bucureşti – Ucraina, prin care va fi asigurată o legătură rapidă între sudul ţării prin Autostrada A7 către nord în regiunea Moldovei şi spre ţara vecină din nord, Ucraina. Este important de menţionat că deşi prezentarea proiectului în cadrul acestui Memoriu de prezentare este realizată luând în considerare proiectul analizat, evaluarea impactului asupra componentelor de mediu a fost realizată integrat (s.red.), considerând potenţialele impacturi cumulate ale întregului proiect”, se mai specifică în memoriul realizat de poriectant și transmis de CNAIR către AMP Suceava.

Profilul transversal tip propus este pentru autostrăzi cu două benzi de circulaţie pe fiecare sens de mers, banda mediană, acostamente şi banda de urgenţă, iar în cazul profilului transversal pentru drum expres regăsim două benzi de circulaţie pe fiecare sens de mers, banda mediană, şi acostamente. Traseul va fi împrejmuit cu gard de protecţie pe ambele părţi. Pe întreg traseul se vor prevedea parcări şi spaţii de servicii conform reglementarilor în vigoare. Toate intersecţiile proiectului cu alte drumuri publice se vor proiecta denivelat. Traversarea căilor ferate se face prin pasaje inferioare. S-au proiectat lucrări hidrotehnice necesare pentru asigurarea condiţiilor optime de scurgere a apelor şi punerea în siguranţa a structurilor podurilor.

Profilul transversal al autostrăzii are lăţimea platformei de 28,00 m din care: parte carosabilă 15 m însemnând două benzi pe sens, fiecare fiind lată de 3,75 m; bandă mediană (impermeabilizată – beton asfaltic de uzură) de 3 m; câte o bandă staţionare de urgenţă pe fiecare sens de circulaţie având fiecare lățime de 2,5 m; câte un acostament de 0,5 m pe fiecare sens de circulaţie; patru benzi de ghidare a câte 0,5 m fiecare și câte un spaţiu pentru parapete lat de 1 m, în afara platformei, pe fiecare sens de circulaţie.

Profilul transversal al drumului expres are lăţimea platformei de 23,50 m din care: parte carosabilă 14 m însemnând două benzi pe sens, fiecare fiind lată de 3,5 m și o bandă mediană (impermeabilizată- beton asfaltic de uzură) lată de 3 m; câte un acostament lat de 1,5 m fiecare la fiecare bandă; două benzi de ghidare a câte 0,75 m fiecareși câte un spaţiu pentru parapete lat de 1 m, în afara platformei, pe fiecare sens de circulaţie.

Buclele şi bretelele unidirecţionale, platforma de 6 m, incluzând 4 m parte carosabilă şi câte două acostamente de câte 1 m, din care 0,25 m banda de încadrare. La platformă se mai adaugă câte două zone a câte 1 m, zone în care se amplasează parapetele de protecţie. Pentru buclele şi bretelele bidirecţionale, platforma de 10,5 m, incluzând 7 m parte carosabilă şi câte două acostamente de câte 10 m, din care 0,25 m banda de încadrare. La platformă se mai adaugă câte două zone a câte 1 m, zone în care se amplasează parapeţii de protecţie.

Pe lângă cele două norduri rutiere care vor fi la centura Sucevei în profil de autostradă, proiectul pentru care CNAIR a cerut acordul de mediu la APM Suceava mai prevede alte trei noduri.

Primul este intitulat „Nod rutier Rădăuți” și este propus a fi amenajat în apropierea localităţii Româneşti la vest de aceasta şi la aprox. 12 km de municipiul Rădăuţi, care printr-un drum de legătură în lungime de aprox 2.3 km intersectează DN2H. Acest nod rutier, de tip T “trompeta” cu bucla de intrare în flux, asigură toate relaţiile de legătură cu reţeaua de drumuri locale şi implicit cu localităţile din zonă ca şi nodul rutier prezentat anterior. Drumul de legătură propus are elementele geometrice pentru viteza de proiectare de 80km/h. Acesta supratraversează atât autostrada, cât şi DN2, traversează un pârâu local, apoi continuă paralel cu acesta, urmând să supratraverseze Magistrala CFR500. Traversarea acesteaia se va face denivelat – în faza actuală, DN2H traversează la nivel – iar Pasajul peste DN2 este propus a se realiza pentru 4 benzi de circulaţie în vederea asigurării şi conexiunii cu drumul de legătură “de perspectivă” dintre Autostradă şi Centura Rădăuţi (s.red.).

Următorul nod rutier se numește „Siret Sud” și este propus în intersecţia Drumului Expres DX5 (km 43+200) cu DN2 la aproximativ 3 km sud de oraşul Siret, respectiv la o distanţă de aproximativ 12 km faţă de municipiul Rădăuţi (prin intermediul drumului naţional DN17A şi DN2). Nodul rutier Siret Sud (DN2) este de tip “romb simplu” și asigură toate relaţiile de legătură cu DN2.

Ultimul nod rutier este intitulat „Siret Nord” și este propus a se amenaja la intersecţia DX5 (km 55+300) cu DN2 la nord de oraşul Siret şi la circa 1,5 km de Vama Siret. E “nodul de capăt” sau sfârşit tronson Suceava-Siret, are prevăzută o legătură dintre drumul expres şi DN2 prin intermediul a unei giraţii cu raza interioară de 45 m, fiind satisfăcute toate relaţiile de legătură atât cu DN2 (spre oraşul Siret şi spre punctul de frontieră), cât şi cu accesul spre propunerea de amplasare a unui spaţiu de servicii Tip S3 – amplasat pe partea dreaptă a DN2 cu acces din girație. Pe direcţia DX5-Vama Siret-Porubnea/Spaţiu de servicii accesul în giraţie este asigurat de calea 1 a drumului expres prin intermediul celor două benzi de circulaţie iar, separat de acesta, pentru virajul la dreapta (spre oraşul Siret) aste propusă o bretea directă ce se desprinde din DX5 prin intermediul unei pene de 75m, un sector de ieşire din flux cu lungimea de 75m şi o bandă de deccelerare cu lungimea de 200m.

Desigur, sunt foarte multe lucruri de spus despre această lucrare. Precizăm însă că pe traseul de circa 56 de kilometri au fost prevăzute a se realizat 26 de poduri, 37 de pasaje (inclusiv cele proiectate a se face la cele cinci noduri rutiere), cinci viaducte (unul fiind în legătură cu relocarea unei porțiuni de drum județean iar altul de circa jumătate de kilometru în proximitate de pădurea Adâncata), 67 de podețe în proiectul autostrăzii (multe în pădurea Pătrăuți și la fânațele seculare de la Calafindești) și 25 de podețe la nodurile rutiere, 6 podețe la relocările de drumuri locale și 67 de podețe la drumurile de întreținere, parcări de scurtă durată (două pe ambele părți, una fiind chiar în pădurea Adâncata), un spațiu de servicii și un centru de întreținere și coordonare aflat aproape de nodul rutier Siret Sud. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Premierul Marcel Ciolacu a vizitat șantierul de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”

Vineri, 12 aprilie 2024, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a vizitat șantierul de restaurare și consolidare al …

One comment

  1. yak yak yak…
    Oficial o sa cred toata logoreea politica de latrina in ziua inaugurarii drumului. Pina atunci… tineti la zi plata studiilor de fezabilitate recite de firme de apartament cu DOUA camere!