Thursday , February 2 2023

Consiliul Județean Suceava decide azi ce bani alocă fiecărei primării anul acesta și estimează valorile pe anii următori

Un proiect de hotărâre al deliberativului județean urmează a fi adoptat într-o viitoare ședință cu privire la repartizarea sumelor pentru primăriile din Județul Suceava. Este vorba despre sumele defalcate din TVA, sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și cota de 6% din impozitul pe venit. De altfel, Consiliul Județean Suceava va repartiza pe unități administrativ-teritoriale din județul Suceava sumele și va aproba unele estimări și pentru anii 2024 – 2026.

Un alt proiect pentru care aleșii județeni suceveni se vor întruni, miercuri, este cu referire la repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul nostru a sumei de 38,176 de milioane de lei reprezentând fondul la dispoziția Consiliului Județean. Astfel, cele 5 municipii primesc, fiecare, câte 2,99 de milioane de lei, cu excepția reședinței de județ, care are prevăzută suma de 3,71 de milioane de lei. Orașele sucevene, în număr de 11, beneficiază de câte 1,61 de milioane de lei, diferența de 24,50 de milioane de lei fiind pentru celelalte 98 de comune.

Arieratele sunt obligațiile financiare ajunse la scadență și neachitate, respectiv datoriile a căror dată scadentă a fost depășită cu mai mult de 90 de zile. Conform referatului de aprobare a proiectului de hotărâre, semnat de președintele Gheorghe Flutur, totodată, în calcul a fost luată și valoarea arieratelor înregistrate pe 30 noiembrie 2002, așa cum au fost comunicate acestea de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP).

Pentru anul 2023, prin derogare de la prevederile Legii finanțelor publice, repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale este făcută prin decizie a șefului a Administrației Județene a Finanțelor Publice. S-a avut în vedere, de asemenea, și necesarul pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, transmise de unitățile administrativ-teritoriale ca răspuns la adresa nr. 34055 din 20 decembrie 2022 a Consiliului Județean.

Este de remarcat însă că au fost trimise adrese în teritoriu adrese de la CJ Suceava iar în baza solicitării unităților administrativ-teritoriale Consiliul Județean a centralizat un necesar financiar total de 1.035 de milioane de lei, dintre care 318.238 de lei reprezintă doar cheltuieli pentru funcționare. „Urmare a fiecărei solicitări în parte, și raportat la suma de repartizat, aceasta din urmă este de peste 27 de ori mai mică decât necesarul de finanțare” se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre semnat de Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean. (D.P.)

Vezi si

 Activități desfășurate de polițiștii suceveni pentru prevenirea violenței în mediul școlar (FOTO)

În perioada 30 ianuarie –  3  februarie 2023, polițiștii organizează o serie de activități suplimentare …