Friday , December 1 2023

Ialomitianu: ANAF trebuie sa administreze toate contributiile sociale, din 2011

Agen]ia Na]ional\ de Administrare Fiscal\ (ANAF) trebuie s\ administreze de la 1 ianuarie toate contribu]iile sociale, astfel încât s\ se realizeze o colectare mai bun\ a acestora, a declarat, mar]i, ministrul Finan]elor, Gheorghe Ialomi]ianu. “De la 1 ianuarie 2011 trebuie ca ANAF s\ administreze toate contribu]iile sociale. Nu este normal – [i v\ spun c\ am experien]\ în domeniul administr\rii veniturilor – ca unele agen]ii care nu au structuri de administrare a veniturilor s\ se ocupe cu acest lucru”, a declarat Ialomi]ianu la Comisia pentru Munc\ a Camerei Deputa]ilor.
El a men]ionat c\ atunci când colectarea acestor contribu]ii se va face de c\tre ANAF rezultatele vor fi mult mai bune. În prezent, contribu]iile la pensii sunt colectate de c\tre Casa de Pensii, cele la [omaj de c\tre Agen]ia de Ocupare a For]ei de Munc\, iar asigur\rile de s\n\tate de c\tre Casa Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate.

Vezi si

Un polițist botoșănean s-a sinucis pe mormântul fetiței sale, Andreea, chiar în ziua de Sf. Andrei

Un poliţist a fost găsit mort, joi, 30 noiembrie, în cimitirul din Vlăsineşti, judeţul Botoşani. …