Monday , March 4 2024

36% dintre români consideră că romii pot deveni o amenintare pentru tară

Un procent de 36% dintre subiec]ii sondajului CCSB intitulat “Stereotipurile la adresa romilor”, prezentat sâmbătă la o masă rotundă organizată de Asocia]ia Pro Democra]ia, consideră că este posibil ca pe viitor romii să devină o amenin]are pentru ]ară.
Procentul este în cre[tere, dat fiind faptul că la ultimul sondaj asemănător, realizat în anul 2002, cifra era de 34%.
Per total însă, a[a cum o arată sondajul, percep]ia românilor asupra romilor s-a îmbunătă]it u[or. Astfel, dacă în 2002, un procent de 24% dintre cei intervieva]i au spus că pentru ei sau familiile lor romii ar putea fi o amenin]are, în sondajul din 2010 procentul a scăzut la 18%. Totu[i, a rămas neschimbat procentul celor care consideră că romii ar putea fi o amenin]are pentru români – 33%.
Potrivit sondajului, 44% dintre subiec]i consideră că romii sunt ho]i. Procentul e însă în scădere fa]ă de cel din 2002, când 46% sus]ineau acest lucru. Au crescut totu[i procentele în ceea ce prive[te eticheta de “lene[i” ( 43% în 2010, 40% în 2002). O diferen]ă majoră fa]ă de anul 2002 se constată la eticheta “înapoia]i”. În 2002, 21% dintre subiec]i considerau că romii sunt înapoia]i, fa]ă de doar 13%, cât relevă sondajul din 2010.
După cum arată datele sondajului, doar 34% dintre subiec]i ar fi de acord ca romii să facă parte din familia lor. Procentul este însă mai mare fa]ă de cel din 2002, când doar 23% au dat acela[i răspuns. De asemenea, 57% ar fi de acord să aibă prieteni romi, fa]ă de 41% în 2002, 59% ar fi de acord să-i aibă ca vecini, fa]ă de 48% în 2002.
Pe de altă parte, 68% dintre cei intervieva]i consideră că romii fac mai multe infrac]iuni decât românii. Un procent de 52% consideră că romii fac infrac]iuni pentru că a[a le este obiceiul, iar 13% cred că o fac pentru că sunt săraci. Totodată, 60% dintre subiec]i sunt de părere că romii nu sunt mai săraci decât românii, iar 71% sunt de acord cu afirma]ia că romii nu-[i dau copii la [coală.
Sondajul a fost realizat la comanda Asocia]iei “Pro Democra]ia” în perioada 18-25 noiembrie 2010 pe un e[antion de 1. 500 de persoane. Eroarea maximă este de +/- 3,1%.
Pro Democra]ia, în parteneriat cu Agen]ia Na]ională pentru Romi, Consiliul Na]ional pentru Combaterea Discriminării [i ActiveWatch – Agen]ia de Monitorizare a Presei, a organizat sâmbătă masa rotundă cu tema ‘Romii: între stereotipuri si bune practici. Rolul media în prezentarea problematicii romilor’.

Vezi si

A murit scriitorul Dinu Săraru

Scriitorul Dinu Săraru a murit sâmbătă, la vârsta de 92 de ani, a anunţat scriitorul …

One comment

  1. Eu cred ca sondajul vostru este gresit. Real cred ca ar fi de 90% ca tiganii sunt un pericol social si 99% ca romanii ar vrea sa scape de ei.