Sunday , July 21 2024

O noua misiune imposibila pentru voleibalistii suceveni

N trupa lui Victor Pancu evolueaz\ `n aceast\ sear\, cu `ncepere de la orele 18.30, `n fieful celei de-a patra clasate, Universitatea Cluj n “suntem hot\r\]i facem un joc bun, de pe urma c\ruia s\ lu\m m\car un set”, a anun]at tehnicianul echipei sucevene, aflat\ pe ultimul loc `n clasament dup\ disputarea primelor patru etape

Echipa local\ CSMU Suceava evolueaz\ ast\zi, cu `ncepere de la orele 18.30, pe terenul forma]iei Universitatea Cluj, `ntr-un meci ce se va desf\[ura `n sala “Horia Demian” [i care va conta pentru etapa a V-a din cadrul Diviziei A1 la volei masculin.
Chiar dac\ a fost exilat\ pe ultimul loc `n clasament, f\r\ nici m\car un set c=[tigat `n cele cinci partide disputate de la revenirea `n prima diviziei – patru `n campionat [i una `n Cupa Rom=niei, trupa condus\ de Victor Pancu [i-a propus s\ ob]in\ m\car un set din confruntarea de sub dealului Feleacului.
“Fiecare meci pe care `l disput\m `n prima diviziei este dificil, pentru c\ adversarii `nt=lni]i sunt cu dou\ clase peste noi. Suntem hot\r=]i `ns\ s\ facem un joc bun, de pe urma c\ruia s\ lu\m m\car un set. Am c\p\tat ceva experien]\ de pe urma ultimelor meciuri [i vor `ncerca s\ ne batem pentru fiecare minge, mai ales c\ ne a[tept\m ca ardelenii s\ ne priveasc\ un pic de sus, av=nd `n vedere c\ suntem pe ultimul loc al clasamentului”, a declarat tehnicianul Victor Pancu, care s-a ar\tat deranjat oarecum de ora disputarii jocului cu Universitatea Cluj. “E ciudat c\ juc\m tocmai la ora 18.30 pentru c\ vom avea de a[teptat o zi `ntreag\ p=n\ s\ intram pe teren. Mai mult, la `ntorcere va trebui s\ g\sim un loc de cazare, `ntruc=t e foarte obositor s\ ne `ntoarcem la Suceava `n toiul nop]ii”, a completat tehnicanul celor de la CSMU Suceava, care va miza `n jocul din Ardeal pe `ntreg lotul de juc\tori.
De partea cealalt\, antrenorul clujenilor, Mircea Duda[, consider\ c\ voleibali[tii Universit\]ii nu va `nt=mpina probleme `n ob]inerea victoriei dac\ nu `[i subestima adversarul [i `[i vor pastra concentrarea pe `ntreaga durata a partidei de m=ine. “Principalul obiectiv pentru acesta `nt=lnire este s\ juc\m toat\ partida cu aceea[i concentrare, [i s\ nu ne subestim\m adversarul. Dac\ vom realiza acest lucru nu cred c\ putem avea probleme”, a spus Mircea Duda[, citat de siteul handbalvolei.ro. (D\nu] CHIDOVE})

N Programul etapei a V-a:

CSM Bucure[ti – {tiin]a Baia Mare
CSMU Craiova – Dinamo Bucure[ti
Remat Zal\u – Steaua Bucure[ti
Tomis Constan]a – Torpi T=rgu Mure[
VCM Piatra Neam] – Unirea Dej
Universitatea Cluj – CSMU Suceava

Vezi si

Echipa olimpică a României s-a îmbarcat spre Paris: 107 sportivi vor concura în 18 sporturi olimpice

Echipa Olimpică a României a plecat duminică la Paris, pentru a participa la Jocurile Olimpice, …