Tuesday , March 5 2024

Cetatea Suceava se retrage din campionatul Ligii a III-a

.

N decizia de retragere a fost luat\ `n urma unei `nt=lniri `ntre administratorul clubului sucevean [i primarul Ion Lungu, acesta din urm\ explic=nd c\ municipalitatea nu poate sus]ine o echip\ aflat\ `n faliment [i cu datorii de aproape 25 de miliarde de lei c\tre bugetul de stat n noul club `nfiin]at, Cetatea 1920 va evolua cel pu]in p=n\ `n iarna la nivelul Ligii a V-a n antrenorul Ovidiu Murariu a precizat c\ va r\m=ne pe banca tehnic\ a echipei [i la nivelul ligii jude]ene

Cetatea Suceava se retrage din Liga a III-a cu doar c=teva zile `nainte de startul campionatului. Anun]ul a fost f\cut public de c\tre Mircea Grosaru, reprezentantul EuroConsulting, firma mandatat\ de Tribunalul Suceava s\ se ocupe de lichidarea fostului club de pe Areni.
Retragerea echipei din e[alonul trei a fost pecetluita luni sear\, dup\ `nt=lnirea ad-hoc pe care administratorul AFC Cetatea a avut-o cu primarul Ion Lungu [i `n urma c\reia edilul-[ef a ora[ului a explicat c\ municipalitatea nu poate sus]ine financiar un club aflat `n procedur\ de faliment [i care avea `n momentul dizolv\rii o datorie de circa 25 de miliarde de lei vechi c\tre bugetul de stat.
“Prim\ria nu poate sus]ine `n acest moment Cetatea, pentru c\ vechiul club este `n faliment. Eu am `ncercat ca aceast\ echip\ s\ nu se desfiin]eze, dar din postura de lichidator, nu pot s\ finan]ez echipa. Participarea noastra `n Liga a III-a a depins [i de acceptul municipalit\]ii de a ne pune la dispozi]ie stadionul Areni, dar acest lucru ar fi atras cu siguran]\ aten]ia Cur]ii de Conturi. F\r\ sprijinul autorit\]ilor locale, riscam s\ ne facem de rusine `nc\ din primele etape, a[a c\ am preferat s\ ne retragem”, a spus Mircea Grosaru.
Acesta a mai precizat c\ Suceava ar putea avea o nou\ echip\ de fotbal `ncep=nd cu prim\vara anului viitor, primarul Ion Lungu fiind interesat s\ reactiveze brandul Cetatea odat\ cu votarea bugetului local pe 2011. “~n acest an, fondurile nerambursabile destinate fotbalului au ajuns deja la cluburile Rapid Suceava [i Sporting Suceava. Noi avem un proiect pe care at=t autorit\]ile locale c=t [i mai multi asocia]i priva]i ar fi dispu[i s\-l sus]in\, dar numai `ncep=nd cu prim\vara anului viitor. Deocamdat\, noi am rezervat numele de Cetatea Suceava 1920, noul club urm=nd s\ porneasc\ de la zero, f\r\ handicapul datoriilor c\tre stat”, a completat Grosaru.
P=n\ la g\sirea unei surse legale de finan]are, noua Cetatea Suceava `[i va continua activitatea la nivelul ligii a V-a, cheltuielile legate de participare `n turul ligii jude]ene urm=nd s\ fie suportate din fonduri private.

N Murariu r\m=ne pe banca tehnic\ [i `n Liga a V-a
De[i echipa sa a coborat peste noapte dou\ e[aloane valorice, antrenorul Ovidiu Murariu este dispus s\ continue pe banca tehnic\ a Ceta]ii chiar [i la nivelul Ligii a V-a. “At=t timp c=t am `nceput o colaborare cu ace[ti oameni care au `ncercat s\ revigoreze echipa, mi se pare normal s\ r\m=n al\turi de ei. Deocamdat\, am `n]eles c\ FC Cetatea nu poate fi sus]inut\ legal, dar eu am `ncredere c\ din iarna proiectul nostru `[i va atinge obiectivele”, a spus Ovidiu Murariu.
{eful b\ncii tehnice de la Cetatea a mai precizat c\ `[i dore[te ca to]i juc\torii care s-au preg\tit sub bagheta sa `n aceasta var\ s\ r\m=n\ `n continuare la echip\. “Mi-ar place s\ continue to]i al\turi de Cetatea. Am reu[it s\ form\m c=t de c=t un lot care a progresat de la meci de la meci [i cred c\ este [i `n interesul lor s\ r\m=n\ la echip\, `n perspectiva `n care lucrurile se vor schimba `n bine `n pauza competi]ional\”, a men]ionat Murariu.
Reac]ia antrenorului sucevean vine dup\ ce mai mul]i fotbali[ti care au `mbr\cat `n aceasta vara tricoul Cet\]ii se afl\ pe picior de plecare la alte grup\ri. Astfel, mijloca[ul Nicu Azaharioaiei inten]ioneaz\ s\ plece la Sporting Arbore, `n timp ce fra]ii Andrei [i Cezar Ciurl\ se pare c\ au semnat deja cu Cetatea T=rgu Neam], forma]ie la care ar mai putea ajunge Tomescu [i Pav\l.
Proasp\t `nscris\ `n Liga a V-a, Cetatea va debuta `n noul sezon `n compania celor de la Av=ntul Baia, `ntr-un meci programat duminic\, pe stadionul “Nada Florilor” din F\lticeni [i care va conta pentru etapa a doua.
Pe l=ng\ lipsa banilor, `n eventualitatea `n care Cetatea ar fi r\mas `n Liga a III-a, forma]ia sucevean\ ar fi `nceput campionatul cu o penalizare de 10 puncte, ca urmare a ne`ndeplinirii baremului `n sezonul trecut, c=nd “galben-alba[trii” s-au retras din competi]ie `n pauza dintre tur [i retur cu o zestre de doar 15 puncte. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

CSU Suceava a urcat în prima jumătate a clasamentului după primul egal din acest sezon

Handbaliștii suceveni au remizat duminică seară, la Buzău, scor 31-31 (18-17), într-un meci din etapa …