Ursii polari dau primele semne de adaptare la schimbarile climatice

reportersite
01 decembrie 2010, 19:02

Ur[ii polari încearca sa se adapteze la noul mediu în care tr\iesc, un mediu în care întinderile de ghea]a sunt discontinue, limitate de por]iuni din ce în ce mai extinse de ap\, conform publica]iei britanice The Telegraph. Un semn al acestor încerc\ri de adaptare a fost observat în comportamentul femelelor cu pui. Acestea au început s\-[i poarte puii pe spate atunci când înoata prin zonele din ce în ce mai întinse de apa dintre banchize.

Ursul polar, cel mai mare pr\d\tor terestru, este un înot\tor excelent, însa are nevoie de banchizele polare pentru a se odihni, a vâna [i a se reproduce, în condi]iile în care în ultimii ani suprafa]a arctica acoperita de ghea]a continua sa se reduc\.

Oamenii de [tiin]a sus]in ca acest comportament nou dobândit este vital pentru supravie]uirea puilor printre banchizele de ghea]a unde mamele lor vâneaza foci. Deplasarea pe spatele ursoaicelor limiteaza expunerea puilor la contactul cu apa rece a Oceanului Arctic, reducând în acela[i timp num\rul de calorii consumate de organismul acestora pentru a men]ine temperatura corpului constant\.

Informa]iile despre acest nou comportament al ur[ilor polari au fost ob]inute printr-un program de supraveghere [i radioloca]ie a acestora, desf\[urat de World Wildlife Found (WWF) din 2007 în Alaska. Conform monitoriz\rilor realizate de oamenii de [tiin]\, în ultimii patru ani ur[ii polari au str\b\tut înot în medie pâna la 650 de kilometri în c\utarea hranei. (Agerpres)

reportersite