Wednesday , April 17 2024

Secretul talentului lui Leonardo da Vinci ar putea sta în dislexia de care suferea

Secretul talentului lui Leonardo Da Vinci sau succesul unui pictor ca Pablo Picasso ar fi putut fi cauzat de dislexia despre care se [tie c\ sufereau, sus]in psihologii de la Universitatea Middlesex, prelua]i vineri de The Daily Mail.

Cei doi au suferit de dislexie, o boal\ care afecteaz\ unul din 12 copii, dar care poate fi [i responsabil\ pentru o bun\ con[tientizare a spa]iului, care poate face diferen]a dintre un pictor amator [i un maestru.

Descoperirea psihologilor de la Universitatea Middlesex ar putea ajuta la explicarea str\lucirii unora dintre cei mai mari arti[ti din toate timpurile [i a atemporalit\]ii unor lucr\ri, cum ar fi Mona Lisa.

Cercet\torii au supus testelor 41 b\rba]i [i de femei pentru a le evalua capacitatea vizualo-spa]ial\. De[i avem tendin]a s\ ne gândim la abilit\]i atunci când vine vorba de citire a unei h\r]i sau de parcare, capacitatea de a procesa informa]iile în 3D cu acurate]e este, la rândul s\u, esen]ial\ pentru art\ [i design.

Aproximativ jum\tate dintre cei au luat parte la experimente sufereau de dislexie [i au întâmpinat probleme înv\]ând s\ pronun]e, s\ scrie [i s\ citeasc\.

B\rba]ii dislexici s-au descurcat mai bine decât cei care nu sufereau de dislexie la testele care au inclus amintirea direc]iei capului reginei pe un timbru [i reproducerea unor modele folosind cuburi colorate.

Ei au fost, de asemenea, mai rapizi [i mai preci[i în a g\si drumul printr-un ‘ora[ virtual’ pe un ecran de computer, relateaz\ jurnalul Learning and Individual Differences.

Cercet\torii au precizat c\ ar putea fi mai multe explica]ii pentru rezultate, inclusiv cea c\ dislexicii ar dezvolta un sentiment mai acut al spa]iului pentru a compensa pentru problemele de exprimare.

Cu toate acestea, femeile care sufer\ de dislexie nu au demonstrat o con[tientizare spa]ial\ mai bun\ decât cele care nu sufer\ de aceast\ afec]iune, reflectând probabil faptul c\ abilitatea de a manipula imagini în 3D tinde s\ fie mai mult o tr\s\tur\ ‘masculin\’.

De[i ideea c\ dislexia ar aduce cu ea o în]elegere special\ a spa]iului plutea în aer dinainte, acest studiu este primul care g\se[te dovezi clare în acest sens.

Printre arti[tii despre care se [tie sau crede c\ au suferit de la dislexie se num\r\ Da Vinci, Picasso, Rodin [i Andy Warhol. Da Vinci, despre care se crede c\ a suferit [i de deficit de aten]ie, [i-a scris însemn\rile invers, de la dreapta la stânga, iar Picasso a avut probleme cu cititul în timpul [colii.
Dislexia pare s\ fi jucat, de asemenea, un rol important în cariera unora dintre cei mai mari oameni de [tiin]\, cum ar fi Thomas Edison [i Michael Faraday.

Vezi si

NASA are ambiții mari pentru Marte, dar se confruntă cu probleme bugetare pe Pământ

Chiar și în spațiu trebuie să se facă economie: NASA caută modalități pentru a aduce …