Saturday , June 15 2024

Un fragment dintr-un manuscris atribuit lui Leonardo da Vinci, descoperit în Franta

Un fragment dintr-un manuscris atribuit lui Leonardo da Vinci (1452 – 1519) a fost descoperit într-o arhiv\ din ora[ul francez Nantes, dup\ 130 de ani de anonimat, gra]ie curiozit\]ii unui jurnalist din presa local\, informeaz\ AFP.
Jean-Marc Ayrault, primarul ora[ului Nantes, a prezentat acest document luni, într-o conferin]\ de pres\ la care a fost prezent\ [i directoarea Bibliotecii municipale, Agnès Marcetteau.
“Avem [ansa de a ne afla în posesia colec]iei lui Pierre-Antoine Labouchère, care a fost donat\ municipalit\]ii, dup\ moartea sa, în 1872, [i care con]ine circa 5.000 de documente”, a declarat Jean-Marc Ayrault, care a admis faptul c\ documentul atribuit lui Leonardo da Vinci “ar fi putut fi descoperit mai devreme”.
Printre documentele din aceast\ colec]ie s-a aflat [i o partitur\ inedit\ de W. A. Mozart, care a fost autentificat\ în anul 2007.
Fragmentul atribuit marelui renascentist italian a fost autentificat la sfâr[itul secolului al XIX-lea, în momentul în care colec]ia a fost donat\ municipalit\]ii, îns\ a fost ignorat de atunci, de[i el figura în indexul colec]iei.
Un jurnalist de la publica]ia local\ Presse-Océan, care dorea s\ descrie într-un roman o c\l\torie pe care a f\cut-o în ora[ul Milano, a descoperit într-o biografie a lui Leonardo da Vinci c\ un fragment dintr-un manuscris al savantului italian s-ar putea afla într-o bibliotec\ din Nantes.
Jurnalistul francez a contactat conducerea bibliotecii, care, într-o prim\ instan]\, i-a comunicat c\ nu are nicio informa]ie despre existen]a unui astfel de document.
Cu toate acestea, a fost demarat\ o anchet\ [i, dou\ s\pt\mâni mai târziu, pre]iosul document a fost descoperit în arhiv\, la 137 de ani de la includerea acestuia în colec]ie, spre marea surpriz\ a bibliotecarilor francezi.
Doar exper]ii vor putea s\ descifreze rândurile scrise pe o mic\ bucat\ de hârtie, cu dimensiunile de 10 centimetri x 20 centimetri, confec]ionat\ din fibre de bumbac: Leonardo da Vinci era stângaci, iar textul s\u, redactat într-un amestec de limb\ italian\ [i un dialect lombard, prezint\ o tehnic\ ortografic\ personal\, fiind inversat\.

Vezi si

China plasează cronometre deasupra toaletelor într-un loc turistic cheie

Un oraș chinez a instalat cronometre deasupra toaletelor dintr-un important loc turistic pentru a asigura …

error: