Tuesday , April 23 2024

Epoca antibioticelor este pe cale sa apuna. Tuberculoza va fi din nou de netratat

.

De-a lungul timpului, bacteriile au c\pt\tat imunitate în fa]a antibioticelor, iar oamenii de [tiin]\ se tem c\ în curând vor r\mâne f\r\ arme cu care s\ le vin\ de hac. Epoca post-antibiotice care va urma va fi una în care pân\ [i cele mai banale opera]ii de azi vor implica riscuri enorme pentru pacien]i.
Epoca antibioticelor se apropie cu pa[i repezi de sfâr[it. Pe parcursul a doar câteva genera]ii, antibioticele au fost învins\ de bacteriile pe care fuseser\ concepute s\ le anihileze, a[a c\ apocalipsa post-antibiotice e la orizont, relateaz\ guardian.co.uk.
Asta deoarece bacteriile au devenit în timp imune la majoritatea tipurilor de antibiotice pe care oamenii de [tiin]\ le-au creat. Aceast\ realitatea îngrijor\toare a ajuns de curând în aten]a publicului, când presa interna]ional\ a acordat spa]ii largi unei enzime recent descoperite, care le confer\ bacteriilor rezisten]\ în fa]a uneia dintre cele mai puternice clase de antibiotice.
“Se pare c\ ne apropiem de final. Nu exist\ antibiotice care s\ combat\ eficient enzima NDM-1. Ne mai r\mâne o perioad\ de zece ani, în care va trebuie s\ folosim antibioticele existente cu mult\ în]elepciune, îns\ pân\ la urm\ va trebui s\ accept\m realitatea: nu avem medicamente cu care s\ trat\m tipul acesta de infec]ii”, a declarat profesorul Tim Walsh, cel care a descoperit enzima care amenin]\ planeta.
Multe dintre procedurile chirurgicale [i din tratamentele din prezent vor disp\rea în epoca post-antibiotice. Este cazul transplanturilor [i a medicamentelor împotriva cancerului. Pân\ [i banalele opera]ii de apendicit\ vor implica riscuri uria[e, la fel ca în perioada de dinainte de anul 1928, când Alexander Fleming a inventat penicilina. În plus, tuberculoza va redeveni o boal\ imposibil de tratat. (realitatea.net)

Vezi si

Stresul termic dăunător pentru sănătate este în creștere în Europa

Europa se confruntă din ce în ce mai des cu episoade de căldură atât de …