Monday , March 27 2023

Epoca antibioticelor este pe cale sa apuna. Tuberculoza va fi din nou de netratat

.

De-a lungul timpului, bacteriile au c\pt\tat imunitate în fa]a antibioticelor, iar oamenii de [tiin]\ se tem c\ în curând vor r\mâne f\r\ arme cu care s\ le vin\ de hac. Epoca post-antibiotice care va urma va fi una în care pân\ [i cele mai banale opera]ii de azi vor implica riscuri enorme pentru pacien]i.
Epoca antibioticelor se apropie cu pa[i repezi de sfâr[it. Pe parcursul a doar câteva genera]ii, antibioticele au fost învins\ de bacteriile pe care fuseser\ concepute s\ le anihileze, a[a c\ apocalipsa post-antibiotice e la orizont, relateaz\ guardian.co.uk.
Asta deoarece bacteriile au devenit în timp imune la majoritatea tipurilor de antibiotice pe care oamenii de [tiin]\ le-au creat. Aceast\ realitatea îngrijor\toare a ajuns de curând în aten]a publicului, când presa interna]ional\ a acordat spa]ii largi unei enzime recent descoperite, care le confer\ bacteriilor rezisten]\ în fa]a uneia dintre cele mai puternice clase de antibiotice.
“Se pare c\ ne apropiem de final. Nu exist\ antibiotice care s\ combat\ eficient enzima NDM-1. Ne mai r\mâne o perioad\ de zece ani, în care va trebuie s\ folosim antibioticele existente cu mult\ în]elepciune, îns\ pân\ la urm\ va trebui s\ accept\m realitatea: nu avem medicamente cu care s\ trat\m tipul acesta de infec]ii”, a declarat profesorul Tim Walsh, cel care a descoperit enzima care amenin]\ planeta.
Multe dintre procedurile chirurgicale [i din tratamentele din prezent vor disp\rea în epoca post-antibiotice. Este cazul transplanturilor [i a medicamentelor împotriva cancerului. Pân\ [i banalele opera]ii de apendicit\ vor implica riscuri uria[e, la fel ca în perioada de dinainte de anul 1928, când Alexander Fleming a inventat penicilina. În plus, tuberculoza va redeveni o boal\ imposibil de tratat. (realitatea.net)

Vezi si

Aproape una din cinci persoane suferă de misofonie

Sunetele puternice de mestecat, mirosit, sorbit şi chiar respirat sunt intolerabile pentru aproape una din …