Saturday , March 2 2024

Când omul se indragosteste, creierul activeaza 12 zone cerebrale

Alchimia iubirii [i a sentimentelor intrig\ oamenii de [tiin]\ mai mult decât poe]ii. De la Universitatea din Syracuse a venit o cercetare foarte recent\ care d\ un verdict definitiv pentru ”coup de foudre”: pentru a te îndr\gosti e nevoie de o cincime de secund\, informeaz\ Corriere della Sera de mar]i.
În acea str\fulgerare se activeaz\ 12 zone cerebrale care lucreaz\ în echip\ pentru a elibera substan]e euforizante, dopamina, oxitocina, adrenalina, cu efecte similare celor ale cocainei. Totul pentru a produce acea stare de beatitudine care înseamn\ întuneric în jurul t\u [i numai o persoan\ luminat\, palpita]ii [i incapacitate de a verbaliza.
Dac\ tân\rul psiholog Stephanie Ortigue, care a coordonat cercetarea [i a publicat-o în Journal of Sexual Medicine, are dreptate, atunci ar trebui s\ se uite pentru totdeauna implicarea inimii?
Potrivit sociologului Francesco Alberoni, care a studiat mecanismele amoroase înc\ de când a publicat în 1979 prima edi]ie a c\r]ii ”Îndr\gostirea [i iubirea”, inima nu a avut niciodat\ vreo leg\tur\ cu îndr\gostirea, totul plecând de la creier. El precizeaz\ mai ales c\ este gre[it s\ spui c\ un ”coup de foudre” este acela[i lucru cu a te îndr\gosti. Din primul poate rezulta iubirea, dar [i nu, totul se poate termina acolo deoarece îndr\gostirea este un proces, o revolu]ie realizat\ în doi în care se pun în mi[care o infinitate de lucruri, î]i r\stoarn\ via]a”.
Lista iubirilor celebre provocate de ”coup de foudre” este lung\. Fulger\toare a fost pentru Napoleone Bonaparte întâlnirea cu Giuseppina de Beauharnais, dup\ unii la un bal dat de Barras, dup\ al]ii deoarece ea i-a cerut o audien]\ pentru o favoare. Cu siguran]\ a fost dragoste la prima vedere pentru frumoasa creol\ cu care s-a c\s\torit împ\ratul francez, pentru a divor]a dup\ 13 ani, în 1809, lichidând povestea lor cu cinism: ”Mi-a înfrumuse]at via]a timp de 15 ani”.
”Atunci când vii dup\ o lung\ perioad\ de anxietate [i nemul]umire, dragostea la prima vedere, cum o numesc clientele mele, sau fantezie cum o numesc eu, reprezint\ aproape o r\scump\rare – comenteaz\ prihologul Gianna Schelotto.
Un ”coup de foudre” poate ruina o via]\ [i nu numai a doamnelor. {tie câte ceva despre acest lucru compozitorul german Johannes Brahms, ]intuit de o pasiune pentru Clara Wieck, so]ia compozitorului Robert Schumann. A[a cum a relatat scriitorul Luigi Guarnieri în cartea ”O stranie poveste de iubire”, l-a împiedicat pe Brahms s\ tr\iasc\ alte pove[ti de dragoste, cu o dureroas\ renun]are la via]\.

Vezi si

Dr. Cobuz – Riscurile și beneficiile dietei vegetariene

Conceptul alimentației vegetariene a început să se dez­volte încă din antichitate. Motivele pentru care s-au …