Monday , July 22 2024

Vosganian compara clientela politica a Guvernului cu garda elvetiana a Papei

N „Avem un dezechilibru al statului de drept, un conflict real `ntre puterile statului, alimentate de un lucru foarte precis, clientela politic\”, a declarat Varujan Vosganian

Vicepre[edintele PNL, senatorul ie[ean Varujan Vosganian, a declarat, s=mb\t\, la Suceava, c\ „Guvernul se ascunde de rom=ni [i a ajuns s\ `i urasc\ pe rom=ni” iar `n schimb a creat o clientel\ politic\ pe care a comparat-o cu garda eleve]ian\. „Guvernul are o mic\ clientel\ pe care o hr\ne[te ca s\ `l poat\ ap\ra. Este a[a cum Vaticanul avea o clientel\ asem\n\toare cu garda elve]ian\, dar este o gard\ pervers\ [i hr\nit\ din suferin]a rom=nilor”, a declarat, la Suceava, Varujan Vosganian. El consider\ c\ din acest motiv Rom=nia a ajuns s\ fie pe primul loc, `n Uniunea European\, `n cea ce prive[te proiectele acceptate [i pe ultimul loc `n proiectele derulate. „~ntre acceptare [i derulare, vine licita]ia, contesta]iile, aloc\rile de bani, cofinan]\rile [i intervine acest `ntreg malaxor tic\los al clientelei politice”, a mai spus Varujan Vosganian, ad\ug=nd c\ , din punctul s\u de vedere, corup]ia a devenit parte a sistemului legislativ de ast\zi [i a `nlocuit legile statului de drept. „Avem un dezechilibru al statului de drept, un conflict real `ntre puterile statului, alimentate de un lucru foarte precis, clientela politic\”, a declarat Varujan Vosganian. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …