Friday , December 9 2022

Un tren turistic va circula pe Valea Solonetului dupa reparatiile caii ferate, preconizate a se `ncheia la mijlocul lunii iulie

Pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, a inspectat lucr\rile de la Todire[ti care se fac `n mai multe locuri unde inunda]iile au afectat calea ferat\. Inten]ia declarat\ a [efului administra]iei jdeu]ene sucevene este aceea ca, dup\ data de 15 iulie, c=nd se sper\ c\ vor fi finalizate lucr\rile de reabilitare a c\rii ferate afectat\ de inunda]iile de anul trecut, s\ se introduc\ a[a numitele trenuri turistice. Lucr\rile de reparare a liniei de cale ferat\ Suceava – Cacica, rupt\ `n dou\ locuri, vor fi `ncheiate la mijlocul lunii viitoare, acestea fiind demarate cu c=teva s\pt\m=ni `n urm\. Ca urmare a inunda]iilor de anul trecut, calea ferat\ s-a rupt la Todire[ti [i la Solone]. De-a lungul V\ii Solone]ului au loc mai multe lucr\ri de infrastructur\ printre care [i cele de reabilitare a tronsoanelor de cale ferat\ afectate. Unul din elementele de noutate care se face la acestea, spre deosebire de ce a fost p=n\ la inunda]iile de anul trecut, sunt podurile de peste afluen]ii Solone]ului, poduri care sunt mult mai mari. Gheorghe Flutur a spus c\ pentru `ntreaga investi]ie Ministerul Transporturilor a alocat 5,5 milioane de lei. (Dan P.)

Vezi si

Flutur: Sper ca în 2023 să putem trimite la finanțare tronsonul dintre Pașcani și Suceava al A7. Avem nevoie de această autostradă ca de aer

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a mers, joi, personal în zona unde urmează a …