Wednesday , October 5 2022

Un pustan de 17 ani a tocat in trei zile agoniseala de-o viata a parintilor

N un adolescent de 17 ani din Straja a furat 900 de milioane de lei vechi [i 18.000 de euro din casa p\rinteasc\ [i a plecat la R\d\u]i, unde a cheltuit banii cu prietenii, la un hotel [i prin cluburi n din toat\ suma pe care o g\sise dosit\ de p\rin]i `n soba casei s-au recuperat doar 140 de milioane de lei vechi n

Un t=n\r de 17 ani, N. P\tr\uceanu din comuna Straja a fost reclamat luni dup\ amiaz\ la Poli]ia din R\d\u]i chiar de tat\l lui, Daniel P\tr\uceanu, dup\ ce adolescentul disp\ruse de acas\ cu toat\ agoniseala familiei – 90.000 de lei (900 de milioane de lei vechi) [i 18.000 de euro. C=nd a fost g\sit, chiar de c\tre tat\l s\u, `ntr-un club r\d\u]ean, t=n\rul care era `nso]it de doi prieteni nu mai avea `n buzunar dec=t 14.000 de lei.
Luni în jurul orei 15.00, Daniel P\tr\uceanu,  `n v=rst\ de 45 ani din comuna Straja, a sesizat poli]iei c\ în cursul zilei de 11 februarie 2011, fiul s\u minor N. P\tr\uceanu, de 17 ani, i-a sustras din locuin]\ suma de 90.000 lei [i 18.000 euro.
Din investiga]iile efectuate de poli]i[ti s-a stabilit faptul c\ în zilele de 11 [i 12 februarie 2011, minorul a sustras dintr-o sob\ din buc\t\ria locuin]ei p\rin]ilor s\i, sumele de 90.000 lei [i 18.000 de euro, dup\ care s-a deplasat în municipiul R\d\u]i înso]it de mai mul]i tineri din comuna Straja. În perioada 11 – 13 februarie s-a cazat împreun\ cu ace[tia la Hotelul Galan din municipiul R\d\u]i.
Comunicatul de pres\ al IPJ spune c\ `n urma activit\]ilor desf\[urate de poli]i[ti, minorul a fost identificat [i a fost recuperat\ suma de 14.000 lei, ce a fost g\sit\ asupra tân\rului în momentul identific\rii acestuia. ~n fapt, se pare c\ chiar tat\l b\iatului bezmetic la g\sit pe acesta la clubul Hera Din localitate, unde `mp\r]ea cu generozitate consuma]ii celor din jur. Unii dintre cei care au participat la ac]iunea de readucere pe calea cea dreapt\ a t=n\rului spun c\ acesta, `mpreun\ cu cei doi amici ai s\i de la Straja cu care a `mp\r]it distrac]ia [i banii familiei ar fi fost [i sub influen]a consumului de plante etnobotanice.
Indiferent cum a procedat, r\m=ne un mister modul `n care un minor de 17 ani a reu[it s\ toace, `n trei zile, circa un miliard de lei vechi prin localurile r\d\u]ene. Poli]i[tii r\d\u]eni `[i manifest\ de altfel `ndoiala c\ vor fi oferite r\spunsuri la acest gen de `ntreb\ri `n condi]iile `n care familia t=n\rului r\t\cit este determinat\ s\ cear\ renun]area la ancheta oficial\.
Daniel P\tr\uceanu de 45 ani, tat\l b\iatului, este muncitor la fabrica de `nc\l]\minte Marelbo din Vicovu de Jos. T=n\rul cheltuitor provine dintr-o familie cu 11 copii , fiind cel de-al treilea fiu `n ordine descresc\toare.
Banii pe care adolescentul i-a cheltuit erau ascun[i de p\rin]i `ntr-o sob\ din buc\t\ria locuin]ei p\rin]ilor s\i. (Cezar P|UN, Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …