Saturday , November 26 2022

Un primar ce se crede stăpân pe moşia satului, o funcţionară obedientă şi un avocat cam lacom, reţeta de îmbogăţire pe bani europeni, la Udeşti

Elementele din rechizitoriu făcute publice de procurorii DNA în dosarul în care au fost trimişi în judecată primarul comunei Udeşti, Săvel Viorel Botezatu, casiera primăriei, Marinela Borza şi avocatul sucevean Dorin Andronic, relevă modul în care cei trei au reuşit să prejudicieze fondurile publice, locale, naţionale şi europene cu peste un milion de lei, doar din câteva semnături, multă putere de convingere şi, la urmă, ameninţări  

savel botezatu [800x600]

Trimiterea în judecată a primarului din Udeşti, Săvel Viorel Botezatu (foto), a casierei primăriei din localitate, Marilena Borza şi a avocatului de casă a lui Botezatu, Dorin Andronic, a constituit un pas aşteptat în dosarul subvenţiilor oferite nelegal de APIA la Udeşti. Am arătat în urmă cu o zi pentru ce infracţiuni au fost trimişi în judecată cei trei de către procurorii anticorupţie.
Astăzi ne rezumăm a prezenta extrase din rechizitoriu care sunt relevante.
Astfel, prin simplul fapt că Săvel Botezatu „organiza o licitaţie pentru asociaţii care nu existau denotă caracterul formal al acestor documente, ce au fost depuse la APIA CJ Suceava, cu scopul de a dovedi că de fapt, Consiliul Local Udeşti deţine imaşul şi poate solicita subvenţii, nefiind alte asociaţii care să concesioneze terenul. Cu promisiuni de genul că nu vor mai plăti taxe de păşunat sau că imaşul comunal, pe care îşi păşunau animalele, va fi curăţat din  subvenţiile ce urmau să fie obţinute de ACAUP UADICI Udeşti de la APIA Suceava şi că vor fi lăsaţi în continuare să folosească islazul, unii dintre fermieri au fost de acord să adere la asociaţie şi le-au înmânat reprezentanţilor asociaţiei ACAUP OADICI Udeşti, listele crotaliilor animalelor deţinute, cardurile exploataţiilor, copii după CI, documente care au fost, apoi, ataşate de Marinela Borza la cererea depusă la APIA CJ Suceava”.
“Inculpatul Săvel Viorel Botezatu s-a implicat şi direct în a racola fermieri cu un număr mare de animale (pentru a fi îndeplinită cerinţa de încărcătură pe păşunat a APIA de 0.3 UVM/ha) cu scopul de a le cere să adere la asociaţie.Unele adeziuni la ACAUP OADICI Udeşti sunt semnate în fals, fermierii declarând că nu au semnat şi nu recunosc semnătura de pe înscrisurile prezentate la audiere”.
“Cu toate că erau membri ai ACAUP OADICI Udeşti, fermierii nu ştiau nici măcar cum se numeşte asociaţia, nu ştiau cine sunt membrii asociaţiei, ce activităţi desfăşoară şi dacă s-a depus cerere la APIA, sau dacă s-a încasat vreo subvenţie”.
O asociaţie constituită în birou cu patru membri fondatori, ce nu aveau toţi la un loc nici măcar o oaie
Există o cerere din partea asociaţiei ACAUP OADICI Udeşti, prin care  s-a solicitat să se aprobe încredinţarea directă a suprafeţei de 700 ha imaş comunal, pe o perioadă de 10 ani, motivat de faptul că ACAUP Oadici Udeşti este singura asociaţie constituită la nivelul comunei Udeşti.”Subliniem faptul că ACAUP Oadici Udeşti a dobândit personalitate juridică, ulterior datei de 26.04.2013, când s-a făcut cererea. ACAUP Oadici Udeşti a dobândit personalitate juridică la data de 08.05.2013”, se arată în rechizitoriu. Ca atare “asociaţia nu avea la acea dată, 26.04.2013, comitet de conducere, fiind fără activitate, iar cei 4 angajaţi ai primăriei care erau membrii constitutivi ai asociaţiei, nu aveau în posesie vreun animal şi astfel nu era îndeplinită condiţia de încărcătură pe păşunat de 0,3 UVM/ha” se mai arată în rechizitoriul procurorilor DNA care mai arată în rechizitoriu că  “ade-ziunile fermierilor la ACAUP Oadici Udeşti au fost întocmite şi semnate de fermieri în perioada 08.05.2013-10.05.2013, aşadar ulterior momentului adoptării Hotărârii Conslilului Local Udeşti din aprilie 2013, când s-a aprobat concesionarea prin încredinţare directă, a imaşului comunal către ACAUP OADICI Udeşti, dată la care asociaţia ar fi trebuit să îndeplinească condiţia legală privind încărcătura pe păşunat să fie mai mare de 0,3 UVM /ha, raportat la numărul de animale deţinute de fermierii din asociaţie. Ori, la 26.04.2013, din asociaţia ACAUP Oadici Udeşti făceau parte doar cei 4 membri fondatori care nu deţineau animale pentru păşunat, astfel că această condiţie nu era îndeplinită.
Chiar şi în aceste condiţii, consilierii locali udeşteni au aprobat proiectul propus de primarul Săvel Botezatu privind concesionarea a 700 ha din islazul comunal prin încredinţare directă către asociaţia unde casiera primăriei Marilena Borza era deja numită preşedintă. Aceasta a ataşat la cererea de sprijin financiar depusă ulterior la APIA formulată în numele ACAUP Oadici Udeşti, pentru suprafaţa de 700 ha “documente falsificate prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului şi documente falsificate prin contrafacerea subscrierii la rubricile destinate semnăturilor unor fermieri. Numele fermierilor şi numărul animalelor deţinute de aceştia au fost folosite fără ştirea lor, în actele depuse la APIA CJ Suceava”
Presiuni şi ameninţări – infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
După ce organele de anchetă au început  audierile în acest caz, la iniţiativa procurorilor DNA, chiar şi după ce cazul a devenit de notorietate, în urma arestării primarului Botezatu şi a casierei Borza, în toamna anului trecut,  a început să devină tot mai pregnantă contraofensiva inculpaţilor, oglindită în rechizitoriul DNA: “Inspectorii i- au audiat pe fermierii din comuna Udeşti, la datele de 30.10.2014 şi 05.11.2014, referitor la semnarea adeziunilor şi a Declaraţiei din dosarele de subvenţie. Inspectorii au solicitat sprijinul organelor de poliţie din Udeşti, astfel că au fost identificaţi şi invitaţi la Postul de poliţie Udeşti mai mulţi fermieri care figurează în dosarele de subvenţii, ca membri ai asociaţiei, unde li s-au luat declaraţii şi note de relaţii, printre cei audiaţi de inspectori fiind şi Marinela Borza.(…) Martorii au fost întrebaţi dacă au semnat vreo adeziune la ACAUP Oadici Udeşti şi Declaraţia  prin care era împuternicită Marinela Borza să solicite subvenţie pentru aceştia în numele asociaţiei. Unele dintre persoanele audiate au precizat că nu au semnat adeziunea şi/sau vreun document care să fie prezentat la APIA pentru subvenţii (…). În aceste condiţii, ulterior acestor activităţi Marinela Borza  a cerut unei persoane să retracteze declaraţiile date  inspectorilor APIA Aparat central – Direcţia Anticorupţie Control Intern şi Supracontrol, sub ameninţarea că nu va mai fi lăsată să-şi păşuneze animalele (retractarea ar fi avut ca obiect, declaraţiile luate de inspectorii DACIS, fermierilor în cadrul  dosarului penal şi care stăteau la baza întocmirii proceselor verbale de constatare şi de stabilire a creanţelor bugetare – reprezentând mijloace de probă în cauza penală)
După şocul arestării, când a fost pusă în libertate, Marinela Borza s-a deplasat în perioada 05-10.11.2014, la domiciliile mai multor fermieri din Udeşti pentru a-i întreba de ce au declarat inspectorilor APIA Bucureşti că nu au semnat Anexa 13, la dosarul de subvenţie al campaniei 2013, fiind trimisă în acest scop de către Săvel Botezatu, împreună cu o persoană cu rol de şofer şi cu un alt individ, şi şoferul şi acesta din urmă,  funcţionari ai Primăriei Udeşti.
Procurorii mai consemnează în rechizitoriu o faptă penală pe aceeaşi linie, aceea a primarului Săvel Botezatu care “a reuşit să o determine pe Borza Marilena să nu spună adevărul în faţa organelor de urmărire penală, după ridicarea de documente de la sediul Primăriei Udeşti, în luna iunie 2014 precum şi dacă va fi interogată de inspectorii APIA Bucureşti trimişi de procurorii DNA -ST Suceava, în perioada octombrie-noiembrie 2014 să efectueze verificări pe linie de subvenţii solicitate de ACAUP Oadici Udeşti, în campania 2013, în sensul de a nu declara că asociaţia a fost constituită la iniţiativa lui Botezatu şi de a susţine că el nu are nici un amestec în asociaţia agricolă şi în obţinerea de subvenţii, folosind ameninţarea că dacă va spune adevărul, el nu va mai putea să o apere de răspundere penală, în scopul de a se pune la adăpost el însuşi de o eventuală tragere a sa la răspundere penală”. Trecând peste latura penală a faptei, dacă lucrurile stau aşa cum spun procurorii, apreciem faptul că Săvel Botezatu s-a manifestat ca “un bărbat adevărat”, care trebuie să supravieţuiască călcând, dacă interesul o cere, şi pe cârca unei biete femei.
Infracţiuni de serviciu, relaţia dubioasă primar – avocat
Rechizitoriul DNA detaliază şi relaţia pe care primarul de la Udeşti, Săvel Botezatu a avut-o cu avocatul sucevean Dorin Andronic. Este deja cunoscut faptul că, potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada 2011 – 2014, primarul Săvel  Botezatu şi-ar fi încălcat atribuţiile de serviciu ce-i reveneau în calitate de primar al comunei Udeşti şi ordonator de credite, prin aceea că a încheiat un număr de 10 contracte de asistenţă juridică cu Cabinetul de Avocatură Andronic Dorin în condiţiile în care: în organigrama Primăriei Udeşti, era prevăzut Compartiment Juridic. In 6 cazuri, nu a avut aprobarea Consiliului Local Udeşti, iar în 4 cazuri, nu s-au respectat prevederile OUG nr. 34/2006, privind procedura de achiziţie, respectiv principiile acestui act normativ, enumerate mai sus, care trebuie respectate în toate procedurile de achiziţie servicii, inclusiv în cazul celor prin atribuire directă. Mai puţin cunoscut este faptul că, potrivit rechizitoriului, “pentru atingerea scopului infracţional, inculpatul Andronic Dorin le-a solicitat unor colegi avocaţi, oferte financiare, pe care i-a rugat doar să le semneze, în condiţiile în care au declarat că nu primiseră cereri de ofertă din partea Primăriei Udeşti şi nici nu intenţionau să încheie contracte cu această primărie, ofertele fiind întocmite de inculpatul Andronic  Dorin, iar după obţinerea semnăturilor, acesta le preda inculpatului Botezatu Săvel Viorel, pentru a da aparenţă de legalitate procedurii urmate.
La rândul său, inculpatul Botezatu Săvel Viorel s-a asigurat că este la adăpost de răspundere penală, sens în care a iniţiat procedura de adoptare a unor hotărâri de consiliu local pentru încheierea de contracte de asistenţă juridică între Cabinetul de Avocatură Andronic Dorin şi Primăria Udeşti.
Însă, procedurile de achiziţie servicii nu au avut loc, în realitate, totul fiind o formalitate”. (Neculai ROSCA)

Vezi si

Foresta câștigă cu 2-0, pe Areni, în fața celor de la Șomuz Fălticeni. Bucovina Rădăuți –  Viitorul Darabani: 4-0

Fotbaliștii antrenați de Dorin Goian s-au impus sâmbătă cu 2-0 în fața  celor de la …