Saturday , December 3 2022

Un nou director economic la Consiliul Judetean Suceava

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava are un nou director economic `ncep=nd cu data de 1 aprilie. Este vorba despre L\cr\mioara {uhan, care a fost numit\ `n func]ie cu delega]ie de c\tre pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, preluarea noului post `ncep=nd cu data de 1 aprilie. L\cr\mioara {uhan a `nlocuit-o pe Irina Vasilciuc dup\ ce ea a ob]inut func]ia de administrator public al jude]ului Suceava `n urma unui concurs sus]inut la mijlocul acestei luni. L\cr\mioara {uhan are o experien]\ de peste 13 ani `n administra]ia public\. Noul director economic al CJ Suceava, lucr=nd ini]ial la CJ Neam], iar din 2003 la CJ Suceava unde este, de doi ani, [efa Compartimentului de Buget din cadrul administra]iei jude]ene. (D.P.)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …