Saturday , March 2 2024

Un incendiu a distrus jumatate dintr-o casa din comuna Rasca

O autospecial\ cu [ase militari din cadrul Deta[amentul F\lticeni au intervenit `n cursul nop]ii de duminic\ spre luni, `n jurul orei 23.00, pentru localizarea [i lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospod\rie din din comuna Râ[ca, sat Sl\tioara, apar]inând numitului Florea M.
~n sprijinul acestora a venit [i Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\ al comunei Râ[ca, care `mpreun\ cu pompierii militari au intervenit la stingerea focului care `n momentul sosirii acestora cuprinsese deja casa de locuit pe o suprafa]\ de aproximativ 40 metri p\tra]i, existând pericolul de extindere la o cas\ învecinat\.
Pompierii au reu[it s\ lichideze complet incendiul `n jurul orei 01.00, f\r\ a se `nregistra victime omene[ti. Au fost distruse obiecte de mobilier, t=mpl\rie, materiale textile din dou\ camere [i un hol, precum [i circa 40 de metri p\tra]i din casa de locuit.
Din cercet\rile efectuate, a reie[it c\ incendiul a izbucnit din cauza unor sc=ntei provenit de la co[ul de fum neprotejat termic fa]\ de materialele combustibile.

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …