Thursday , June 20 2024

Un echipaj al USV a obtinut premiul II `n cadrul Concursului International Studentesc Hardware & Software de la Novi Sad

Premiul II la Concursul Interna]ional Studen]esc Hardware & Software  2011 care s-a desf\[urat la Novi Sad, Serbia a fost adjudecat de echipajul format din patru studen]i ai Facult\]ii de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor, respectiv Dorin Andrei Antonovici (Electronic\ Aplicat\- An IV), Mihai Alexandru Burgheaua (Electronic\ Aplicat\- An IV), Sergiu Grigoriev (Calculatoare- An IV) [i {tefan Ilie Halus (Calculatoare- An IV). Tema concursului a constat `n dezvoltarea hardware [i software a unui robot mobil care trebuia s\ g\seasc\ [i s\ identifice un set de carduri pasive dispersate `ntr-un spa]iu [i s\ comunice coordonatele proprii, stadiul [i rezultatele c\ut\rii c\tre un calculator. (Adelina T.)

Vezi si

119 absolvenți ai Promoției Avram Iancu – 200 și-au luat rămas bun de la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” (FOTO)

În cadrul festivității de încheiere a anului școlar 2023-2024, care a avut loc vineri, au …