Thursday , September 29 2022

Tren de epoca, cadou pentru suceveni timp de noua zile

Ast\zi, la orele 12.30 , `n gara Burdujeni va avea loc inaugurarea traseului turistic Suceava-Moldovi]a-Putna, care va fi str\b\tut de un tren de epoc\.  Directorul general din cadrul Consiliului Jude]ean Suceava, Drago[ Juravle ne-a declarat c\ la stabilirea traseului s-au avut `n vederea principalele obiective turistice care au cel mai mare num\r de turi[ti  `n special `n preajma acestei perioade premerg\toare sfintei s\rb\tori de 15 august. Prima curs\ inaugural\ va avea loc ast\zi `n prezen]a pre[edintelui administra]iei jude]ene, Gheorghe Flutur al\turi de pre[edin]ii asocia]iilor de turism din jude]. Trenul de epoc\  va circula `ncep=nd cu data de 8 august, pe  urm\torul traseu:Burdujeni-Cacica-Gura Humorului-Vama-Moldovi]a(aici va sta]iona aproximativ o or\), apoi  Moldovi]a—Vama -Cacica- D\rm\ne[ti-Dorne[ti-Putna-unde va gara aproximativ o or\ [i jum\tate ,dup\ care ca continua rela]ia-Putna-Dorne[ti-Suceava.  Trenul a fost `nchiriat p=n\ pe 16 august.  (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …