Sunday , December 4 2022

Tigari de contrabanda in valoare de peste un miliard de lei vechi depistate de politistii de frontiera

Poli]i[tii de frontier\ din cadrul SPF Brodina au observat un grup de tineri care `ncercau s\ introduc\ `n Rom=nia mai multe colete voluminoase n agen]ii i-au somat pe ace[tia s\ se opreasc\ `ns\ indivizii au luat-o la fug\ n dup\ ce au fost trase trei focuri de avertisement s-a reu[it re]inerea unuia dintre contrabandi[ti n lucr\torii vamali au confiscat 11.900 de pachete de ]ig\ri de contraband\ `n valoare de 119.000 de lei

Vineri, 23 noiembrie, `n jurul orei 10.00, poli]i[tii de frontier\ din cadrul SPF Brodina au observat un grup de persoane care a trecut ilegal frontiera din Ucraina `n Rom=nia [i se deplasa spre interiorul ]\rii transport=nd mai multe colete voluminoase. Agen]ii i-au somat pe ace[tia s\ se opreasc\, prin voce, moment `n care indivizii au aruncat coletele [i profit=nd de `ntuneric dar [i de terenul `mp\durit [i accidentat au fugit `n direc]ii diferite. ~n timpul urm\rii lucr\torii vamali au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare fiind trase trei focuri de avertisment `n plan vertical. ~n urma acestei ac]iuni a fost re]inut Dumitru M., de 19 ani, din localitatea M\gura, jude]ul Suceava. Totodat\ la fa]a locului au fost g\site opt colete care con]ineau 11.900 pachete cu ]ig\ri de provenien]\ ucrainean\, `n valoare de 119.000 de lei. ~ntreaga cantitate de ]ig\ri a fost confiscat\, urm=nd ca t=n\rul s\ fie cercetat pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de contraband\ `n form\ agravant\ [i trecere ilegal\ a frontierei de stat. Poli]i[tii sucevei au informat [i autorit\]ile de frontier\ din Ucraina `n vederea cercet\rii `n comun a evenimentului. (C.Z.)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. asa mai dute ca faci bine ……asa iti trebe