Sunday , July 21 2024

Targul „Produs in Bucovina” va avea loc la sfarsitul acestei luni

A doua edi]ie a T=rgului „Produs `n Bucovina” va avea loc la sf=r[itul lunii septembrie, la Iulius Mall Suceava, `n perioada 24 – 25 septembrie. Ieri au avut loc discu]ii cu privire la aceast\ tem\, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, particip=nd la o [edin]\ organizat\ de Asocia]ia „Produs `n Bucovina”. Potrivit lui Gheorghe Flutur, T=rgul „Produs `n Bucovina” face parte din „ofensiva de toamn\ a Asocia]iei <Produs `n Bucovina>”, administra]ia jude]ean\ urm=nd a sprijini promovarea produselor din Bucovina pe pie]ele din `ntreaga ]ar\. Dup\ T=rgul Produs `n Bucovina din Suceava, evenimente similare vor avea loc, s\pt\m=nal, la magazinele Iulius Mall din Cluj, Timi[oara [i Ia[i. „Important este ca produsele `n Bucovina s\ fie promovate [i s\ poat\ fi v=ndute pe pie]ele din Rom=nia. ~ncepem o ofensiv\, iar noi, cei din administra]ia jude]ean\, ne vom implica pentru ca aceast\ Asocia]ie <Produs `n Bucovina> s\-[i ating\ scopul pentru care este `nfiin]at\. La aceste evenimente vor fi prezentate produsele alimentare din Bucovina, produsele bio, me[te[ugurile [i tradi]iile, la toate acestea ad\ug=ndu-se spectacolele oferite de arti[tii Ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava”, a spus Gheorghe Flutur. De asemenea, ultimul T=rg „Produs `n Bucovina” va fi organizat `n aceast\ toamn\, la Bucure[ti, `n perioada T=rgului de Agricultur\ „Indagra”. Men]ion\m c\ Asocia]ia „Produs `n Bucovina” a primit un spa]iu `n incinta „Casei Prieteniei”, situat\ `n apropierea Muzeului {tiin]elor Naturii din Suceava. (D.P.)

Vezi si

Băut și nervos tare, un bărbat din Bilca și-a dat foc la mașina care s-a stricat și nu mai pornea

Vineri seara, în jurul orelor 21.50, B. Pavel, din Bilca, se afla în curtea locuinței …