Friday , January 21 2022

Tanarul Catalin Niga, singurul candidat pentru sefia APM

N la numai “29 de ani[ori”, cum singur s-a recomandat, el a fost deja inspector [ef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munc\ Suceava n dup\ o lun\ [i jum\tate de stat “pe dreapta”, C\t\lin Niga a primit cele mai bune recomand\ri pentru a sus]ine azi examenul de [ef al APM Suceava n el este fiul unui pedelist vechi [i om de afaceri din C=mpulung

Ast\zi, la Ministerul Mediului [i P\durilor se desf\[oar\ concursul pentru ocuparea func]iei de comisar [ef al Agen]iei de Protec]ie a Mediului  Suceava, func]ie r\mas\ vacant\ de mai mult\ vreme dup\ ce precedentul ocupant al fotoliului, Ilu]\ Cocri[ a ie[it din gra]iile actualei guvern\ri.
Singurul candidat pentru aceast\ func]ie este C\t\lin Niga, b\iatul unui pedelist vechi [i om de afaceri din C=mpulung Moldovenesc. ~ntr-un interval de un an, pe perioade, C\t\lin Niga, de “29 de ani[ori”, cum singur s-a recomandat, a `ndeplinit func]ia de inspector [ef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munc\ Suceava. Dup\ o lun\ [i jum\tate de stat pe dreapta, C\t\lin Niga a primit cele mai bune recomand\ri pentru a sus]ine examenul de [ef al APM Suceava, fiind de altfel singurul concurent la examenul care, potrivit spuselor sale va fi foarte complicat, fiindc\ va consta `n dou\ probe, de legisla]ie [i de cuno[tin]e `n domeniul specific, dup\ ce proba eliminatorie, cea a depunerii dosarelor, a fost deja trecut\ cu brio.
C\t\lin Niga este absolvent al unei facult\]i de inginerie managerial\, este economist licen]iat, are masterat `n managementul afacerilor comerciale. Rezultatele concursului vor fi f\cute publice de Ministerul Mediului [i P\durilor `n cel mult o s\pt\m=n\. (N.R.)

Vezi si

Beat și fără permis, un tânăr a ajuns în arest după ce a fost urmărit câțiva kilometri de poliție pe tarlalele din Vicovu de Jos

Miercuri seara, la ora 19:30, lucrătorii de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești …

No comments

  1. cum se face ca aflam doar ca in urmatoarea zi e concursul de fiecare data si nu in timp util si pt inscrieri?