Wednesday , December 7 2022

Suceava, in top 10 ca numar de pensionari, pe ultimele locuri la valoarea medie a pensiei

N `n jude]ul nostru, pensia medie este printre cele mai mici din Moldova – 657 de lei, numai `n jude]ele Boto[ani [i Vaslui pensiile fiind mai mici n la fiecare angajat din jude] revine un pensionar [i jum\tate

Jude]ul Suceava se afl\ pe locul 9 pe ]ar\ în ordine descresc\toare din punct de vedere al num\rului mediu de pensionari de asigur\ri sociale de stat [i pe locul  31 pe ]ar\ în ordine descresc\toare din punct de vedere al pensiei medii de asigur\ri sociale de stat. Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat în jude]ul Suceava a fost `n trimestrul al doilea al acestui an, de 145.328 persoane, în sc\dere cu 122 persoane fa]\ de primul trimestru.  Fa]\ de trimestrul doi al anului 2009, num\rul  mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat din jude]ul Suceava  a crescut cu 2659 persoane, ceea ce `nseamn\ o cre[tere de aproximativ 2%.
Pensia medie de asigur\ri sociale de stat la nivelul jude]ului Suceava a fost `n trimestrul doi a acestui an de 657 lei, în cre[tere cu 2 lei fa]\ de pensia medie de asigur\ri sociale de stat de primul trimestru  [i cu 22 lei fa]\ de pensia medie de asigur\ri sociale de stat  `nregistrat\ `n trimestrul doi al anului 2009.
Pensia medie de asigur\ri sociale de stat la nivelul jude]ului a fost, conform datelor statistice, mai mic\ cu 11,1 puncte procentuale fa]\ de pensia medie pe ]ar\, aceasta fiind de 739 lei.
Gradul de dependen]\ economic\, calculat ca raport între num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat [i num\rul mediu al salaria]ilor, în trimestrul doi al anului 2010, în jude]ul Suceava, a fost 1,5.
În cadrul regiunii Nord-Est jude]ul Suceava se afl\ pe locul 4 din punct de vedere al pensiei medii lunare de asigur\ri sociale de stat fiind devansat de jude]ele Bac\u (730 lei), Ia[i (727 lei) [i Neam] (702 lei), pensii mai mici înregistrându-se în jude]ele Vaslui (622 lei) [i Boto[ani (609 lei).
Pensionarii de asigur\ri sociale de stat existen]i în jude]ul Suceava în trimestrul doi al anului 2010 reprezentau 20,5% din num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat din cadrul regiunii Nord-Est [i 3,1% din num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat la nivel na]ional. (N.R.)

Vezi si

Daniel Cadariu, ministrul Turismului, îi îndeamnă pe români să nu mai meargă la schi în Austria. ”Sunt țări unde condițiile ar putea fi chiar și mai bune”  

Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat la Digi24 că numărul românilor care merg anual …