Thursday , November 30 2023

Suceava, in top 10 ca numar de pensionari, pe ultimele locuri la valoarea medie a pensiei

N `n jude]ul nostru, pensia medie este printre cele mai mici din Moldova – 657 de lei, numai `n jude]ele Boto[ani [i Vaslui pensiile fiind mai mici n la fiecare angajat din jude] revine un pensionar [i jum\tate

Jude]ul Suceava se afl\ pe locul 9 pe ]ar\ în ordine descresc\toare din punct de vedere al num\rului mediu de pensionari de asigur\ri sociale de stat [i pe locul  31 pe ]ar\ în ordine descresc\toare din punct de vedere al pensiei medii de asigur\ri sociale de stat. Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat în jude]ul Suceava a fost `n trimestrul al doilea al acestui an, de 145.328 persoane, în sc\dere cu 122 persoane fa]\ de primul trimestru.  Fa]\ de trimestrul doi al anului 2009, num\rul  mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat din jude]ul Suceava  a crescut cu 2659 persoane, ceea ce `nseamn\ o cre[tere de aproximativ 2%.
Pensia medie de asigur\ri sociale de stat la nivelul jude]ului Suceava a fost `n trimestrul doi a acestui an de 657 lei, în cre[tere cu 2 lei fa]\ de pensia medie de asigur\ri sociale de stat de primul trimestru  [i cu 22 lei fa]\ de pensia medie de asigur\ri sociale de stat  `nregistrat\ `n trimestrul doi al anului 2009.
Pensia medie de asigur\ri sociale de stat la nivelul jude]ului a fost, conform datelor statistice, mai mic\ cu 11,1 puncte procentuale fa]\ de pensia medie pe ]ar\, aceasta fiind de 739 lei.
Gradul de dependen]\ economic\, calculat ca raport între num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat [i num\rul mediu al salaria]ilor, în trimestrul doi al anului 2010, în jude]ul Suceava, a fost 1,5.
În cadrul regiunii Nord-Est jude]ul Suceava se afl\ pe locul 4 din punct de vedere al pensiei medii lunare de asigur\ri sociale de stat fiind devansat de jude]ele Bac\u (730 lei), Ia[i (727 lei) [i Neam] (702 lei), pensii mai mici înregistrându-se în jude]ele Vaslui (622 lei) [i Boto[ani (609 lei).
Pensionarii de asigur\ri sociale de stat existen]i în jude]ul Suceava în trimestrul doi al anului 2010 reprezentau 20,5% din num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat din cadrul regiunii Nord-Est [i 3,1% din num\rul mediu al pensionarilor de asigur\ri sociale de stat la nivel na]ional. (N.R.)

Vezi si

Bărbat de 39 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Huși – Preutești

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.30, un bărbat din satul Huși, …