Monday , January 30 2023

Străzile Constantin Moraru și Lev Tolstoi ar putea fi asfaltate până la începutul lunii iulie

andronache strazi

Străzile Constantin Moraru și Lev Tolstoi ar putea fi asfaltate pâ­nă la începutul lunii iulie. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat pe 19 aprilie, iar termenul de finalizare a acestora este de 75 de zile. Dacă lucrurile vor decur­ge conform graficului și nu vor apărea alte probleme pe parcurs, străzile vor fi date în folosință în luna iulie.

“Astăzi (n.r. ieri), am verificat stadiul lucrărilor pe străzile Lev Tolstoi și Constantin Moraru. Lev Tolstoi este într-un stadiu destul de bun. Săpătura este terminată, balastarea este făcută în proporție de 80%. Mai sunt câ­teva porțiuni unde mai urmează un strat de balast. Au mai apărut unele discuții cu privire la scur­gerea apelor în zonă. Atât strada Lev Tolstoi, cât și Constantin Mo­raru fiind în pantă, sau având porțiuni în pantă, am fost în teren îm­preună cu proiectantul lucrării și cu constructorul pentru a stabili unele măăuri, astfel încât să nu intre apa în curțile câtorva gospodării. S-a căzut de acord la toate problemele din teren. Urmează ca proiectantul să stabilească mă­su­rile necesare, să vedem unde venim cu rigole deschise, unde venim cu rigole circulabile, în așa fel încât pro­­­prie­­­tarii din zonă să fie mulțumiți de lucrările executate”, a arătat ieri viceprimarul Marian Andronache.

In ceea ce privește lucrările pe strada Constantin Moraru, ­Ma­rian Andronache a explicat că, ur­mează ca echipele care vor realiza lucră­rile pe această stradă să fie suplimentate. De asemenea, a fost identificată o soluție, astfel încât să fie redusă probabilitatea ca gos­­podăriile din zonă să fie inundate în cazul unor ploi puternice, zona fiind una în pantă, predispusă la astfel de incidente naturale.

“Pe Constantin Moraru lu­cră­rile sunt începute, însă acolo urmează de acum să intre cu for­ță de muncă mai mare. S-a lucrat la fundația unui zid de spri­jin, la o rigolă circulabilă în par­tea de sus a străzii, care să preia apele din zona mai înaltă, în așa fel încât pe zona de vale să nu avem mari probleme cu apele plu­viale. Pentru că aici e proble­ma: fiind străzi în pantă, să redu­­cem  eventualitatea unor inun­­­dații ale gospodăriilor. S-au căutat unele soluții pentru a descărca apele în niște emisari. Pe Constantin Moraru se poate capta apa și să o dăm în pârâul din zonă, astfel încât să evităm o eventuală inundare a gospodăriilor în caz de vreme ploioasă.

Ordinul de începere a lucră­ri­lor a fost dat la jumătatea lunii aprilie, iar lucrările pe cele două străzi ar trebui să fie finalizate la începutul lunii iulie, dacă nu apar lucruri neprevăzute și con­di­țiile meteo vor permite des­fășu­rarea lucrărilor în condiții nor­male”, a mai arătat ieri ­Ma­rian Andronache.

Astfel, cele două străzi ar pu­tea fi asfaltate până la începutul lunii iulie, dacă nu apar lucruri neprevăzute și condițiile meteo vor permite desfășurarea lucră­ri­lor în condiții normale. Aproximativ 150 de străzi intră în re­pa­rații în acest an, dintre care 123 vor fi reabilitate prin plombare, iar alte 20 de străzi vor fi asfaltate.

Străzile Lev Tolstoi și Constan­­tin Moraru sunt prinse în acest an la capitolul investiții al municipiului Suceava, alături de strzăile Mihail Sadoveanu, Bogdan Vodă, dar și Traian Tăranu (pe o porțiune de un kilometru). (Alexandra IONICA)

Vezi si

Un tânăr din Câmpulung și unul din Rădăuți, prinși în toiul nopții drogați la volan

În ultimele zile polițiștii au acționat pe drumurile publice, pentru prevenirea monitorizarea și fluidizarea traficului …